НАЧАЛО » българия

Караянчева: Енергийният съюз трябва да предоставя достъпна и нисковъглеродна енергия за всички европейци, с отчитане на националните специфики

fb
3E news
fb
14-05-2018 10:17:00
fb

България цели изграждане на енергиен съюз, който да представя достъпна и нисковъглеродна енергия за всички европейци. Toва каза председателят на Народното събрание Цвета Караянчева по време на среща на председателите на комисиите по енергетика на парламентите на страните от ЕС, която се провежда в рамките на Парламентарното измерение на Българското председателство на Съвета на ЕС. В същото време Караянчева обърна внимание, че трябва да се отчитат националните специфики на всяка отделна държава-членка и да се приложи недискриминационен подход и технологичен неутралитет.Председателят на Народното събрание обърна внимание в този смисъл на насърчаване на регионалното сътрудничество и изграждане на междусистемната свързаност в региона.

Срещата, която се провежда днес е посветена на важни теми, по които България работи ефективно като надежден партньор – сред тях са енергийната сигурност на Съюза, сигурността на доставките, прехода към чиста енергия в Европа и пазарната интеграция на възобновяемите енергийни източници, посочи още Караянчева.

„Ключови въпроси във фокуса на председателството ни са изграждането на стабилен енергиен съюз, законодателните предложения от пакета „Чиста енергия за всички европейци“, целите за възобновяемите енергийни източници до 2030 г., както и осъществяването на поетапен и икономически обоснован преход към ниско въглеродна икономика. В областта на енергетиката българското председателство продължава действията за постигане на стабилен Европейски съюз и положителни резултати по текущите приоритетни теми от дневния ред на Съвета на ЕС – в това число по представените инициативи по пакета със законодателни и незаконодателни промени „Чиста енергия за всички европейци“, каза още Караянчева.

Председателят на Народното събрание посочи, че България се води предимно от принципа за изграждане на енергиен съюз, който да представя сигурна, надеждна, достъпна и нисковъглеродна енергия за всички европейци, но при отразяване спецификите на всяка отделна страна-членка.

„Убедени сме че ЕС може да бъде устойчив само ако отразява спецификите на отделните държави-членки и ако се базира на недискриминационен подход и технологичен неутралитет. Насърчаването на регионалното сътрудничество и добрата свързаност на Европа са жизненоважни за осигуряване на сигурна, добре функционираща и достъпна енергийна среда. Това е добра възможност за развиване на икономиките и на от страните от Западните Балкани. Един от основните аспекти на този процес е завършването на междусистемната свързаност в региона – в това отношение поставяме акцент на интерконекторните връзки между държавите. И не на последно място бих искала да изтъкна, че Народното събрание на Република България е пример за отличен диалог както за изпълнителната власт така и с неправителствения сектор за търсене и предлагане на дългосрочни решения за европейски политики“, каза още Караянчева.

енергиен съюз
Българско председателство на Съвета на ЕС
пакета „Чиста енергия за всички европейци“
сигурност на доставките
междусистемна свързаност
нисковъглеродна енергетика
По статията работи:

Маринела Арабаджиева