НАЧАЛО » българия

Какво реши съдът по казуса с енергийната борса у нас?

fb
3E news
fb
13-03-2015 10:38:00
fb

Поради големия интерес по казуса за случващото се с енергийната борса и съдебното дело, което се води в момента искаме отново да покажем наяве казусът по отношение на делата.

До момента Върховният административен съд е оставил без разглеждане жалбата на частната компания „Българска енергийна борса“ по отношение на незаконосъобразността на решението на ДКЕВР от края на март за отказа им да издадат лицензия за дейността „организиране на борсов пазар на електрическа енергия“ на „Българска енергийна борса“.  

В същото време съдът е продължил това производство в частта му по отношение на нищожността на решението на ДКЕВР.  Окончателно решение за нищожност все още не е взето от ВАС.

От „Българска енергийна борса“ изпратиха съобщение до редакцията на 3eNews, в което допълват, че към това дело е добавена и друга жалба на компанията, която е по отношение на издаването на лицензия от ДКЕВР на „Българска независима енергийна борса“. Това дело е присъединено към първата жалба на БЕБ, а заедно с нея към списъка на заинтересовани страни да се добавят както частната компания, така и „Българска независима енергийна борса“ (БНЕБ).

Според „Българска енергийна борса с това решение на съда „не само правният и обществен интерес е гарантиран от нас, но и ВАС призовава страна ответник и той е Българска "независима" енергийна борса АД -  100% притежание на БЕХ“.

Малко по-късно - на 18 март тази година със свое определение ВАС е върнал делото за повторно разглеждане. Така чрез делото вече се оспорва и законността на решението на ДКЕВР за даване на лиценз на държавната БНЕБ.

Българска енергийна борса
енергийна борса
ВАС
дело
По статията работи:

Георги Велев