НАЧАЛО » българия

Какво дишаме в София и в страната: Резултатите от извънредната проверка на МОСВ - неочаквано оптимистични

fb
3E news
fb
22-11-2017 04:09:00
fb

Министърът на околната среда и водите Нено Димов обяви резултатите от извънредна проверка за качеството на атмосферния въздух в София, извършена от Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) в периода 13-20 ноември 2017 г. За проверката бяха избрани четири места в София с различен тип отопление и автомобилен трафик, за да бъде направен сравнителен анализ. Мобилни станции на ИАОС бяха разположени в „Младост“ и „Студентски град“, които са предимно на централно топлоснабдяване, кв. „Бояна“, който е с преобладаващо отопление на въглища и дърва, и типичен пункт с натоварен транспорт на бул. „Ал. Стамболийски“.

„Наблюдавани са основни замърсители като серен диоксид, азотен диоксид, озон, въглероден оксид и фини прахови частици (ФПЧ), които са основният проблем в градовете“, обясни министър Димов. „Навсякъде показателите бяха в норма, с изключение на кв. „Бояна“, където на 17 ноември имаше до 2 пъти превишение на нивото на ФПЧ, засечено в периода 17-23 ч. Това показва, че основният замърсител е бил битовото отопление с твърдо гориво, което потвърждава нашите наблюдения“, каза министърът.

Въздухът в столицата става по-чист през последните години, посочи министър Димов. Той изнесе и сравнителни данни за 2014 и 2016 г., според които преди 2 години само в една постоянна станция в София е имало по-ниски средногодишни показатели на нормите за ФПЧ. Докато през 2016 г. вече почти всички станции отчитат показатели под нормата. „В броя на превишенията също се вижда много ясно понижаване на замърсяването в  София“, каза още Нено Димов.

По повод сигнали за случаи на нерегламентирано изгаряне на отпадъци в някои софийски квартали, министър Димов съобщи, че е разговарял със столичния кмет Йорданка Фандъкова за предприемане на строги мерки. Той бе категоричен, че нерегламентираното горене на гуми или дрехи втора употреба е недопустимо. За да се предотврати замърсяването на въздуха от подобни дейности, предстои затягане на контрола от страна на общинските власти. „Ще търсим ефективни решения, разчитаме и на активността на гражданите“, заяви министърът.

Сравнителни данни за София – 2016 спрямо 2014 г.

 

През 2016 г. концентрацията на ФПЧ във всички пунктове в София е под праговите стойности. С изключение на измерванията в кв. „Дружба“, където стойностите са на прага.

Превишения на ФПЧ в София – 2016 спрямо 2014 г.

Ниво на замърсяване в Бояна и Студентски град в периода от 14 до 0 часа на 17 ноември в мкг/м3


В страната през периода 15-20 ноември 2017 г. са регистрирани само 3 превишения на средно денонощните норми за ФПЧ10 – те са установени на 15 ноември в Девня, Горна Оряховица и Кърджали.

Превишения на СДН за ФПЧ10 (в пъти) за периода 15-20 ноември

В страната най-голям брой превишения през 2016 г. са регистрирани във Видин, Пловдив – ж.к. „Тракия“, в Бургас – Долно езерово, в Асеновград  и Монтана с над 100 превишения над средногодишната норма.

 

 

 

 

 

замърсяване на въздуха
МОСВ
Нено Димов
София
проверка
измервания
България
фини прахови частици
парникови емисии
отопление
твърдо гориво
По статията работи:

Галина Александрова