НАЧАЛО » българия

Петкова: Искането на бизнеса за задействането на студения резерв на ТЕЦ "Марица Изток 2" за повече енергия на пазара е неизпълнимо

Студеният резерв не е предвиден за регулиране на цената на пазара.Т ой струва пари. Тези пари трябва да ги платим всички ние, заяви енергийният министър

fb
3E news
fb
25-01-2018 11:04:00
fb

Отказът на бизнеса от среща с министерство на енергетиката, както и мотивът на внесената жалба в КЗК са неприятна изненада. Това стана ясно от думите на министъра на енергетиката Теменужка Петкова в отговор на въпрос на депутатите Желю Бойчев и Таско Ерменков за ситуацията на свободния пазар на електроенергия и съвпадащата случайно или не смяна на борда на директорите на ЕСО.

„За мен е изненадващо, че бизнесът отказа да дойде на тази среща“, заяви министърът на енергетиката, като изрази недоумение и от съдържанието на жалбата до КЗК, касаещо големите държавни производители на ток.

Преди това тя за пореден път обясни, че когато става дума за свободен пазар, няма как държавата да се намесва. Цената на електрическата енергия, която както всяка друга стока, която се търгува на свободния пазар е в зависимост от търсенето и предлагането.

„По отношение на регулирания пазар знаете, че тя се определя от КЕВР, по специални методики, по специални правила, свързани с дейността на регулатора и тази връзка, която бизнесът направи със свободния пазар и нейното отражение на регулирания пазар, смятам, че за всички е ясно, че е напълно неоснователна. Няма как цената на свободния пазар да повлияе на цената на регулирания“, каза министър Петкова. Тя окачестви това по-скоро като „всяване на смут в обществото“.

Министър Петкова обясни, че на няколко пъти провежда срещи с бизнеса и синдикатите, КЕВР, дружествата от групата на БЕХ, търговците на електрическа енергия. „Три такива срещи сме инициирали, две от тях бяха проведени“, каза министърът и изрази недоумение от отказа на бизнеса от участие в последната.  В същото време министър Петкова отново припомни, че едно от основните искания още на първата среща на бизнеса е било да се задейства студения резерв на ТЕЦ „Марица Изток 2“, за да има повече енергия на борсата и цените да паднат. „Ясно обясних какво означава студен резерв и какво означава ако се активира за случаи, които не са определени в закона“, каза тя, като постави въпроса и за отговорността. "Студеният резерв не е предвиден за регулиране на цената на пазара", обясни министърът. "Той струва пари. Тези пари трябва да ги платим всички ние".

В допълнение тя разясни и ангажимента на държавните дружества от групата на БЕХ, по делото на ЕК за предоставяне на определени количества на енергийната борса, както и, че те трябва да достигнат 800 МВт до 2020 г. и съответно отказът на еврокомисарите за по-големи отстъпки в тази посока.
„Цената, която постигат държавните дружества на борсата е 75 лв. Не знам откъде се получават тези цени от 120 лв., за които говори българският бизнес“, обясни за пореден път министърът.

„Знаете, че нашите три дружества АЕЦ „Козлодуй“, ТЕЦ „Марица Изток 2“ и НЕК бяха задължени да предлагат определени количества на борсата, като вид санкция от страна на ЕК, тъй като имаше определена санкция от ЕК по делото БЕХ електричество за монополно положение. Там успяхме да постигнем споразумение и съответно да не платим глоба, която е процент от оборота на БЕХ.  Ангажиментите, които бяха поети касаят следното: тези дружества от държавната енергетика да продават определени количества електроенергия като санкция на борсата да 2020 г., като тези количества електроенергия до 2020 г. трябва да стигнат 800 Мвтч.Това е санкцията, които имаме и по тази санкция нашите дружества продават на борсата на определена платформа в рамките на пазар „ден напред“. Изискването на комисията (EК) е за продажба именно на тази платформа, защото тя е реалната търговия. През месец октомври поискахме от ЕК промяна в ангажиментите и трите дружества да могат да предлагат енергия и на другите платформи на база двустранни договори и платформата, която предстои да бъде въведена от 6 февруари – платформа „в рамките на деня“. Получихме отказ от страна на ЕК, с мотив, че реалната търговия е само в рамките на платформата „ден напред“ и те няма да променят тези ангажименти“, каза министърът на енергетиката Теменужка Петкова.

В отговор на въпрос за REMIT, Петкова посочи, че предстои внасяне на предложение в парламента за транспорирането му в българското законодателство.

Няма нещо, което да е свързано с несправяне с работата, напротив, коментира още министърът в отговор на въпрос защо се прави цялостна смяна на борда на директорите при отлични резултати.  „Знаете важността на дружеството, то е моторът на енергийната система“, отбеляза тя, като поясни, че мандатът е изтекъл още през месец май 2017 г.

ТЕЦ Марица изток 2
студен резерв
КЕВР
свободен енергиен пазар
цена на електроенергията
бизнес
министър Теменужка Петкова
БЕХ
КЗК
енергийна борса
По статията работи:

Маринела Арабаджиева