НАЧАЛО » българия

Информационната система за Нaтура 2000 стана ИТ проект на годината

fb
3E news
fb
20-02-2014 04:34:00
fb

Географската информационна система за Натура 2000 на Министерство на околната среда и водите, разработена от консорциум воден от ЕСРИ България, стана ИТ проект на годината, съобщиха от организацията- изпълнител. Проектът беше удостоен с най-високото отличие в категорията „Администрация” по време на церемонията по връчване на Х-ите, юбилейни награди на вестник Computerworld „ИТ проект на 2013”.

„Географската информационна система за Натура 2000 на МОСВ, която внедрихме е сред водещите сродни системи в Европа в технологично и функционално отношение. Освен, че решава стратегическа национална задача по опазване на защитените природни зони, системата постави България и в челото на държавите, които успешно изпълняват препоръките на ЕС в областта на околната среда.”, каза г-жа Евгения Караджова, управител на ЕСРИ България.

ЕСРИ България, като водещ член на Консорциум НАТУРА-ГИС, проектира и внедри в МОСВ и неговите структури Единна информационна система (ЕИС) за защитените зони от екологичната мрежа НАТУРА 2000. Системата е изградена върху платформата Esri ArcGIS. Тя подпомага дейностите по опазване, планиране и управление на екологичната мрежа. За реализацията на проекта са обработени, проверени и интегрирани терабайти данни, които впоследствие са заредени в общо 988 слоя в геобазата данни на системата. За целите на изпълнение на директивата на ЕС - INSPIRE, е изградена и специализирана географска база данни с хармонизирани данни, публикувани чрез специален Геопортал.

Системата включва и публично приложение, което осигурява достъп на всички заинтересовани страни и граждани до актуална информация за обхвата, местоположението и състоянието на защитените зони. Това гарантира прозрачност при провеждането на административните процедури. Публичната част на приложението е достъпна на: natura2000.moew.government.bg

Над 24 проекта и реализиралите ги компании участваха в това издание на конкурса на вестник Computerworld България, част от ICT Media.

 

Информационна система
Натура 2000
ИТ проект на годината
ГИС
ЕСРИ България
По статията работи: