НАЧАЛО » българия

В Инициативата за газова свързаност в Централна и Югоизточна Европа влизат и електроенергиен пазар, енергийна ефективност и ВЕИ

fb
3E news
fb
21-09-2017 02:38:00
fb

Сътрудничество на пазара на електроенергия, взаимодействие в областта на енергийната ефективност и възобновяемата енергия - това са новите моменти, които допълват меморандума по инициативата за газова междусистемна свързаност в Централна и Югоизточна Европа (CESEC), подписан на 10 юли 2015 г.

Проектът бе одобрен на днешното правителствено заседание и предстои да бъде подписан в Букурещ на 27-28 септември. Тогава в румънската столица ще бъде проведена среща на министрите от държавите, участващи в инициативата, съобщиха от правителствената пресслужба.

С допълненията страните се ангажират да положат всички възможни усилия за осигуряване на устойчива регулаторна рамка в електроенергийния сектор. Ще бъдат предприети съвместни мерки за обединение на пазарите по CESEC с вътрешния енергиен пазар. Това ще повиши ликвидността и гъвкавостта на енергийната система и ще позволи пълноценно използване на регионалния потенциал за енергийна ефективност и възобновяема енергия.

Основна цел на направените допълнения е да бъде създаден по-голям, по-ликвиден и конкурентен регионален енергиен пазар в Югоизточна Европа, за да се гарантира сигурността на електроснабдяването на възможно най-ниската цена за потребителите.

Проектите, с които България ще участва в разширяването на инициативата, са обединени в две основни групи: междусистемен електропровод между България и Гърция и вътрешни мрежови подсилвания в България; както и подсилване на междусистемната връзка между България и Румъния („Черноморски коридор“).

Инициативата за газова междусистемна свързаност в Централна и Югоизточна Европа стартира през февруари 2015 г. в София. Тя оказа положително въздействие за ускорено изпълнение на приоритетни инфраструктурни проекти в газовата област, което е основен фактор за по-справедливи цени за потребителите и ефективно функциониране на енергийните пазари.

 

 

междусистемна свързаност
електроенергиен пазар
Енергийна ефективност
ВЕИ
ЮИЕ
По статията работи:

Маринела Арабаджиева