НАЧАЛО » българия

Инж. Иван Иванов е преизбран за председател на Българската асоциация по водите за втори мандат

fb
3E news
fb
26-03-2014 11:52:00
fb


Инж. Иван Иванов беше единодушно преизбран за председател на Българската асоциация по водите (БАВ), за втори мандат. Членовете на организацията казаха своята дума на Общо отчетно-изборно събрание в сградата на Университета по архитектура, строителство и геодезия. За зам.-председатели бяха посочени инж. Благой Козарев, генерален директор на „Райкомерс конструкшън“ ЕАД, доц. Борислав Великов от Аквахим АД, инж. Георги Владов, управител на ВиК-Видин и проф. Петър Калинков от катедра Водоснабдяване, канализация и пречистване на води в УАСГ.

Освен председател на Организацията, инж. Иванов е изпълнителен директор на неправителственото Сдружение „Индустриален клъстер подземна инфраструктура”. Представител е на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) и на Европейския център на работодателите и предприятията, предоставящи обществени услуги (CEEP) в Ръководния комитет на Европейското партньорство за иновации в областта на водите (EIP Water) към Европейската комисия. Член е на Управителния съвет на Европейската федерация на националните асоциации по ВиК услуги (EUREAU), на тематичната група за разработване на Оперативна програма „Околна среда” за програмен период 2014-2020 г. и е част от Комитета за наблюдение на ОПОС 2007-2013. Активен участник е в работната група, която обсъжда Стратегията за управление и развитие на водоснабдяването и канализацията в Република България. Инициатор е на първата работна среща в страната, посветена на иновациите във воден сектор у нас.

Иван Иванов
Българската асоциация по водите
БАВ
Индустриален клъстер подземна инфраструктура
По статията работи:

Галина Александрова