НАЧАЛО » българия

Инвестиционно предложение на ТЕЦ „Брикел“ застрашава Стара Загора и Гълъбово с още по-мръсен въздух

"За Земята - Достъп до правосъдие“ обжалва решението на РИОСВ — Стара Загора, според което ТЕЦ „Брикел“ може да започне да изгаря отпадъци без анализ как това ще се отрази на хората и природата

fb
3E news
fb
06-08-2018 10:04:00
fb

"За Земята — Достъп до правосъдие“ обжалва решението на Районната инспекция по околна среда и водите — Стара Загора (РИОСВ — Стара Загора), според което ТЕЦ „Брикел“ може да започне да изгаря отпадъци без анализ как това ще се отрази на хората и природата. Това се казва в съобщение на организацията до медиите.

Районът вече страда от високи нива на замърсители във въздуха, а Гълъбово е единственото място в Европа със завишени нива на серен диоксид. Добавянето на още един източник на опасни газове може да се окаже критично, затова решението да не се извършва Оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) е прибързано и не е съобразено с обществения интерес, се казва в жалбата. Въпреки това проектът получи зелена светлина.

Инвестиционното предложение на топлоелектроцентралата, свързана с Христо Ковачки, предвижда част от горивото на въглища да бъде заменено с биомаса, RDF и нефтошисти. Не е ясно какво е състоянието на инсталацията, в която съвместно ще се изгарят въглища и нефтошисти, коминтерат от За Земята.

При извършваните многократни проверки от РИОСВ — Стара Загора се установяват нееднократни случаи на производствени аварии в инсталацията на ТЕЦ „Брикел“. Много от тях водят до изпускания на непречистени емисии във въздуха на град Гълъбово, при което са били нарушавани изискванията за качество на атмосферния въздух. Най-вероятно, също така са били нарушавани изискванията за опазване на човешкото здраве на работещите, се изтъква в жалбата на „За Земята — Достъп до правосъдие“.

Случаят с ТЕЦ „Брикел“ е показателен за политиката, която се води спрямо остарелите технически и морално мощности на въглища в България. Те обикновено биват оставени необезпокоявано да работят и да изхвърлят в атмосферата вредни емисии, без горивните инсталации да отговарят на най-добрите налични техники. В случая — и без оценка за въздействието върху околната среда, която да докаже, че смяната на горивото няма да доведе до още по-голям екологичен проблем. „Чрез избягване на инвестиции в пречиствателни съоръжения и изгаряне на отпадъци, операторите само удължават агонията на тези остарели инсталации като вредят на хората за сметка на финансовото благо на собствениците им“, казва Теодора Стоянова от „Гринпийс — България“. 

Имайки предвид, че разделното събиране и рециклирането твърде бавно си проправят път в повечето общини в България, изгарянето на смесен отпадък ще доведе до още по-голяма липса на стимул. За съжаление вместо да се работи в полза на развитието на малките възобновяемите източници на енергия и енергийната независимост на домовете, отново се дава предимство на големите производители и се пречи на самостоятелността на хората. 

„ТЕЦ „Брикел“ е сред най-старите и замърсяващи централи в България, която отдавна трябваше да бъде затворена. Това инвестиционно намерение е поредният пример за това как икономическите интереси се поставят над тези на хората и тяхното здраве. Населението на Гълъбово в продължение на години е било подлагано на непрекъснато замърсяване. И сега, когато РИОСВ има възможност да направи нещо, което да не увеличава това замърсяване, те я пропиляват. Не сме съгласни с тяхното решение и ще се борим за по-чист въздух и здравословна среда за жителите на Гълъбово и региона“, споделя Генади Кондарев от „За Земята — Достъп до правосъдие“.

България е единствената държава в ЕС, срещу която в момента има действия на Европейската комисия относно нивата на замърсяване със серен диоксид: още през 2010 г. е получено окончателно писмено предупреждение поради неспазване на пределно допустимите стойности за съдържание на серен диоксид във въздуха. Опасността страната да бъде осъдена  заради замърсяване на въздуха със серен диоксид от централите на „Марица-изток“ край Гълъбово е съвсем реална, предупреждават и от Министерството на околната среда и водите в отчета за работата на служебния кабинет от февруари до април 2017 г., публикуван на сайта на ведомството в края на мандата му, припомнят още природозащитниците.

 

ТЕЦ Брикел
емисии
горивни инсталации
Гринпийс България
изгаряне на отпадъци
нефтошисти
замърсяване на въздуха
РИОСВ - Стара Загора
По статията работи:

Маринела Арабаджиева