НАЧАЛО » българия

Инвеститорите във ВЕИ предупреждават: Промените в Закона за енергетиката са незаконни и срещу политиките на ЕС

С приемането на измененията в Закона за енергетиката българската държава ще наруши ангажиментите си към ЕС за насърчаване на използването на енергия от възобновяеми източници

fb
3E news
fb
08-07-2015 04:35:00
fb

Предложените промени в Закона за енергетиката са явен отказ от изпълнението на политиките на Европейския съюз в областта на климата и енергетиката и прави невъзможно изпълнението на „Плана Юнкер“. Това се казва в отворено писмо на инвеститорите във ВЕИ централи в България до българското общество и институции.

Производителите на зелена енергия окачествяват предлаганите законови промени като най-тежките от прилаганите до момента ретроактивни санкции спрямо тях. Те отбелязват, че практически са изолирани от диалог с правителството, тъй като изобщо не са били канени на срещите  на представители на кабинета с работодателските организации и синдикатите, на които са обсъждани мерките за задържане на цените на електроенергията за бизнеса.

Според инвеститорите в зелена енергия предложението за такса от 5% за всички производители на електроенергия ще засегне ефективно само тях. Тя е аналогична на таксата, въведена от ДКЕВР през 2012 г., категорични са представители на ВЕИ-сектора. Предлаганият механизъм за компенсиране на дефицита в НЕК е в противоречие с основни европейски директиви, добавят те.

Преминаването от фиксирана преференциялна тарифа (и договори сключени по силата на закона) към индивидуални определени тарифи по договори е най-тежката санкция, защото променя изцяло началните инвестиционни условия, съответно и принципа, по който сме инвестирали, договорите, които сме сключили, ще създаде хаос и корупция в сектора с необозрими размери", е посочено в откритото писмо.

ВЕИ производителите оспорват и анализа за превишаването на инвестиционните спрямо реалните разходи. „Текстовете предвиждат анализ само на първоначалната инвестиция (CAPEX), без да се отчита влиянието на оперативните разходи (OPEX) върху възвръщаемостта, на загубите от ограничения на производството поради недостатъчния капацитет на преносната мрежа да пренесе енергията на ВЕИ централите, както и значителните разходи за балансиране. Търси се заобикаляне на отразяването като разходи на инвеститорите на отнетите от нас средства с незаконосъобразни такси и не отчитането им при изчисляване на възвръщаемостта на проекта“, се казва в отвореното писмо на инвеститорите във ВЕИ. Според тях като цяло се подменя възприетата от страната ни схема за подпомагане на производството на електроенергия от ВЕИ съобразно съответната европейска директива чрез задължително изкупуване на цялото произведено количество по преференциална цена за 12,15 или 20 г., определена от КЕВР. За първипът се въвежда и критерий за изкупуване по часове. Според производителите на зелена енергия в противоречие с евродирективите е и въвеждането на нова цена, по която ще се изкупува произведената енергия над определените часове.

„Предлаганите промени са в противоречие на Директива 2009/28/ЕО, Директива 2009/72/ЕО, Договора за функциониране на Европейския съюз, Конституцията на Република България, решения на Конституционния съд на Република България, Закона за държавните помощи и др.“, твърдят инвеститорите във ВЕИ.

Те предупреждават, че се "пренебрегват и препоръките от доклада на Европейската банка за възстановяване и развитие, от пролетта на 2014г., която понижи инвестиционния рейтинг на България, заради действия на предходното българско правителство ограничаващи производителите от ВЕИ".

Преките инвестиции във ВЕИ сектора са над 4,5 млд. евро, от които 2 млд. евро са преки чуждестранни инвестиции и около 2,5 млд. евро са финансирани от българските банки. Ние сме най-големия изцяло частен инвестиционен сектор в българската икономика след 1989 г., сочат организациите.

"Застрашаването на жизнеспособността на финансираните ВЕИ проекти ще има тежки последици за финансовота стабилност на държавата. Крехкото доверие в предвидимостта на бизнес средата ще бъде разрушена и България отново ще бъде изолирана от инвестиционната общност. Инвеститорите сме поставени в ситуация на липса на диалог, прозрачност при вземане и обсъждане на решения, които засягат вече реализирани големи инвестиционни проекти", заявяват организациите на ВЕИ производителите в откритото си писмо.

 

ВЕИ
промени в закона за енергетиката
инвеститори във ВЕИ
европейски директиви
КЕВР
По статията работи:

Маринела Арабаджиева