НАЧАЛО » българия

Износът на ток спадна с почти 60%

fb
3E news
fb
02-05-2016 07:57:00
fb

Спад на производството, потреблението и най-вече на износа отчита за пореден период Електроенергийния системен оператор (ЕСО). От публикуваните на сайта на оператора данни става ясно, че износът продължава за пореден път да намалява, като вече достига почти 60 на сто.

Производството на електроенергия за периода 1 януари 2016 г. - 24 април 2016 г. намалява с 14.66%, спрямо същия период на 2015 г., сочат оперативните данни на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) за енергийния баланс на България. Ако през януари-април 2015 г. производството на електроенергия е било в обем от 16 908 530 MWh, то през същия период на тази година то спада до 14 430 460 MWh.

Потреблението на електроенергия намалява от 13 566 160 Mwh до 13 058 414 MWh, или с 3.74%.

Спадът на износа нараства още повече в сравнение с данните от предходните периоди и вече достига до (минус) 58.95% - от 3 342 370 MWh до 1 372 046 MWh.

Понижението при базовите централи също продължава и вече достига до (минус) 10.28% - от 13 318 855 MWh през януари-април 2015 г. до 11 950 239 MWh през януари-април 2016 г., сочат данните.

Намаление от 11.00% има и при възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) в преносната мрежа. За пореден период понижението се дължи основно на вятърните електроцентрали (- 17.71%), докато участието на фотоволтаиците бележи ръст от 4.38%, а биомасата – плюс 16.73%.

По-ниско е и участието на ВЕИ в разпределителната мрежа. Общото понижение е 3.96%, като и в този случай спадът се дължи основно на вятърните електроцентрали (минус 17%). Участието на фотоволтаиците в разпределителната мрежа бележи ръст от 4.60%, а на биомасата – 63.74%. Така например ако през януари-април миналата година производството на биомасата е било едва 25 301 Mwh, то през същия период на 2016 г. нараства до 41 428 MWh.

За пореден период спадът на водноелектрическите централи (ВЕЦ) се увеличава, като през януари-април 2016 г. надминава 40% (минус 40.42%).

 

 

 

 

 

 

 

ЕСО
ВЕИ
ВЕЦ
Производство на електроенергия
износ на ток
По статията работи:

Маринела Арабаджиева