НАЧАЛО » българия

Износът на ток спада с 40 %

fb
3E news
fb
16-01-2018 09:32:00
fb

Производството, потреблението и износа на ток и през тази седмица остават отрицателни. Намалява и дела на ВЕИ и базовите централи. Износът на ток обаче е с най-драстичен спад. Това става ясно от оперативните данни на Електроенергийния системен оператор за енергийния баланс на страната за периода от 1 януари до 14 януари 2018 г. в сравнение с аналогичния период на 2017 г.

Производството на електроенергия за първите 14 дни на настоящата година намалява до 1 811 277 MWh в сравнение с 2 200 201 MWh за посочения период на предходната година. Това е спад (минус) от 17.68 %.

Потреблението на електроенергия е с почти същия спад – минус 16.17 %. Така за двете седмици на 2018 г. то е от порядъка на 1 732 186 MWh в сравнение с 2 066 190 MWh за първите 14 дни на миналата година.

При износът на ток, както вече бе посочено спадът е най-голям. За периода 1 – 14 януари 2017 г. експортът на електроенергия е възлизал на 134 011 MWh, а за сравнявания период на тази година той спада до едва 79 091 MWh.  Това е спад (-) ат 40.98 %. При това говорим за период, в който през предходната година имаше забрана за експорт.

Съответно производството на базовите централи за посоченото време се понижава до 1 602 457 MWh, при 1 917 271 MWh за предходната година, което е понижение (-) 16.42 %.

Значително е намалението и при участието на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ), както в преносната, така и в разпределителната мрежа. При прегледа на данните се виждат ясно запазващите се  положителни тенденции при участието на слънчевите централи.
Дела на ВЕИ в преносната мрежа за първите две седмици на 2018 г. , в сравнение с аналогичния период на 2017 г. намалява (- ) до 24.49 процента. Така през първите 14 дни на настоящата година участието на ВЕИ в преносната мрежа е било в обем от 39 481 MWh, докато за същия период на 2017 г. е изчислено на 52 286 MWh.

В частност това се дължи на значителното понижение на производството от вятърните електроцентрали – минус 31.98 %, както и на спада при биомасата – минус 16.91 %. Положителната тенденция, тоест нарастването на дела на слънчевите централи (до  +  35.98 %) не e значение.
Дела на ВЕИ в разпределителната мрежа за посочения по-горе сравняван период също остава отрицателно – минус 23.46 % , като спада до 44 689 MWh при количество от 58 390 MWh за сравнявания период на предходната година. Това в частност се дължи на силния спад на електроенергията от вятър – до минус 45.37 %, а положителните стойности от фотоволтаици ( плюс 40.53 %) и от биомаса (плюс 13.59 %) както и при преносната мрежа са изключително недостатъчни.

Отдавна вече не е за учудване ниският дял на участието на водноелектрическите централи (ВЕЦ), като за първите 14 дни производството от тях намалява с (минус) 27.64 % до 124.650 MWh. За сравнение през миналата година то е било в обем от 172 254 MWh.

При всички случаи има коренна разлика в климата за сравнявания период на 2017 г. и 2018 г., но едва ли всички драстични разлики могат да се обяснят само с това.

ЕСО
Електроенергиен системен оператор
ВЕИ
ВЕЦ
Производство на електроенергия
потребление на електроенергия
износ на ток
По статията работи:

Маринела Арабаджиева