НАЧАЛО » българия

Износът на ток продължава да расте и вече достига 25.56 %

fb
3E news
fb
24-07-2018 09:00:00
fb

Ново подобрение в показателите за производството и потреблението на ток, въпреки отрицателната динамика се наблюдава за периода от 1 януари до 22 юли тази година спрямо същия период на предходната 2017 г.  Дъждовното лято, както става ясно от прегледът, се отразява негативно на участието на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) и в частност на производството на електроенергия от  вятър и слънце. При тях отрицателната  динамика се запазва, но пък за сметка на това делът на електроенергията от вода расте за пореден отчетен период. Това става ясно от оперативните данни на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) за енергийния баланс на страната девет дни преди края на месец юли.

Производството на електроенергия от 1 януари до 22 юли е в обем от 24 767 954 MWh, което е понижение от 2.03 %. За сравнение, през същия период на миналата година производството на електроенергия  е достигало до 25 280 161 MWh.

Потреблението на електроенергия запазва отрицателната си динамика, въпреки че за сравнявания период се отчита слабо подобрение при показателите. Ако през първите почти седем месеца на миналата  година то е  било от порядъка на 22 606 792 MWh, то сега намалява до  21 411 189 MWh. Това е спад от 5.29 %.

Износът на ток расте за пореден отчетен период,  като надхвърля 25 %. За сравнение, ако за сравнявания период на миналата година износът е бил в обем от 2 673 369 MWh, то сега нараства до 3 356 765 MWh. Това е увеличение от значителните 25.56 %. Трябва да не се забравя, че в не така далечното минало са периодите със значителен спад в износа. Данните сами по себе си говорят за  стабилизиране на сектора.

Участието на базовите централи се подобрява, въпреки че и тук все още са налице по-слабите данни в сравнение с година по-рано.  Ако през миналата година делът на базовите централи е бил от порядъка на 21 378 890 MWh, то сега спада до 19 875 793 MWh – минус 7.03 %

Делът на ВЕИ както в преносната, така и в разпределителната мрежа остава отрицателен. Особено висок спад се наблюдава при фотоволтаиците и вятърните мощности в разпределителната мрежа.

Участието на ВЕИ в преносната мрежа от 1 януари до 22 юли тази година е в обем от 693 598 MWh. За сравнение, през същия период на миналата година то е било от порядъка на 718 559 MWh. Това е спад (минус) от 3.47 %, като в процентно отношение най-значително е понижението при участието на биомасата. Понижението при делът на биомасата достига съществените (минус) 12.32 %. Делът на производството от вятърни мощности намалява  с 2.70 %, а от фотоволтаици – (минус) с 1.06 %.

Участието  на ВЕИ в разпределителната мрежа за сравнявания период до двадесет и  втори юли тази година  намалява до 943 117 MWh при 1 059 248 MWh година по-рано. Това е общо спад (минус) от 10.96 % . Значително е понижението при участието както на фотоволтаичните (минус 13.37 %) , така и при вятърните мощности (минус 10.96 %). Делът на биомасата остава положителен (плюс 4.74 %).

Участието на водноелектрическите централи (ВЕЦ) започна отново да се увеличава преди седмица. Положителната тенденция се запазва и през настоящия отчетен период. Така например, ако за времето от началото на 2017 г. годината до двадесет и втори юли участието на ВЕЦ е било от порядъка на 2 123 464 MWh, то за сравнявания период на тази година  нараства  до 3 255 446 MWh. Увеличението спрямо миналата година достига значителните 53.31 %.

Производство на електроенергия
потребление на електроенергия
ВЕИ
ВЕЦ
ЕСО
енергиен баланс
базови централи
По статията работи:

Маринела Арабаджиева