НАЧАЛО » българия

Производството на ток бележи спад от 12,72%, износът е на минус 50%

fb
3E news
fb
13-07-2016 10:35:00
fb

Производството на електроенергия за периода 1 януари 2016 г. - 10 юли 2016 г. спрямо същия период на 2015 г. намалява с 12,72 % - до 22 869 704 Мвтч от 26 204 179 МWh, сочат оперативните данни на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) за енергийния баланс.

Потреблението на електроенергия за посочения сравнителен период намалява с 2,19%.

Спадът при износа, както и преди остава над петдесет процента – минус 50,59%. Ако за времето 1 януари – 10 юли 2015 г. износът е бил за 5 704 078 МWh, то за същия период на тази година той е 2 818 407 МWh.

Участието на базовите централи съъщо е на минус 9,92%.

Понижението продължава и по отношение на участието на ВЕИ в преносната мрежа, като вече достига нивото от минус 8,73%. За пореден път значителен спад се наблюдава при вятърните електроцентрали – минус 16,18 на сто, докато при участието на фотоволтаичните централи увеличението е от 2,23 процента, а при биомасата нарастването е от порядъка та 17,95%. Ако през посочения период през 2015 г. участието на биомасата е било в обем от 45 523 МWh, то през сравнявания период на 2016 г. то достига 53 694 МWh, става ясно още от данните на ЕСО.

По-малък е спадът през този период по отношение на участието на възобновяемите източници в разпределителната мрежа – едва минус 2,21 на сто, като и тук това се дължи основно на отрицателното ниво (-14,20 %) на вятърната енергия. За сметка на това биомасата в разпределетилната мрежа продължава да бележи рекордно увеличение. Ако през периода 1 януари - 10 юли 2015 г. производството е било 47 290 MWh, то за същия период на тази година то нараства до 76 720 MWh, което е ръст от 62,23 процента.

По отношение на участието на Водноелектрическите централи стойностите за сравнявания период също продължават да са отрицателни в сравнение с предходната година – от 4 099 942 МWh през миналата година до 2 873 664 MWh през настоящата, или минус 29,91%.

ЕСО
Производство на електроенергия
износ на ток
ВЕИ
биомаса
По статията работи:

Маринела Арабаджиева