НАЧАЛО » българия

Износът на ток се вдига отново, ръстът достига почти 18 %

fb
3E news
fb
05-06-2018 08:29:00
fb

Производството и потреблението на електроенергия в началото на летния сезон продължават да са отрицателни, но вече се забелязва слабо подобрение. За пръв път от доста време има ръст при производството на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ). При това за пореден отчетен период много висок остава делът на водноелектрическите централи (ВЕЦ)    , сочат оперативните данни за енергийния баланс на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) за периода от 1 януари до 3 юни 2018 г. спрямо същия период на миналата година.


Производството на електроенергия от началото на годината до първите три дни на месец юни  намалява (минус) с 4,21 % - до 18 796 927 MWh от 19 623 718 MWh година по-рано. В сравнение с по-ранни отчетни периоди обаче има слабо подобрение.

Потреблението на електроенергия, въпреки че също в сравнение с предишния отчетен период расте, пак остава отрицателно. Така например, ако през миналата година потреблението е било от порядъка на 17 936 674 MWh, то сега е от порядъка на 16 812 640 MWh, което е спад от (минус) 6,27 процента.  В случая анализаторите трябва да дадат отговор доколко този спад се дължи на икономиката и доколко на климатичните изменения. Засега може да се приеме само, че летният сезон, в който климатиците се превръщат в един от големите консуматори е в самото начало.

Затова пък износът на електроенергия продължава положителната тенденция от предишните отчетни периоди и расте (плюс) със 17.62 % до 1 984 287 MWh. За сравенение, за времето от началото на годината до трети юни 2017 г. износът е бил в обем от 1 687 044 MWh.

Участието на базовите централи от януари до началото на месец юни остава отрицателно и е от порядъка на 15 053 946 MWh. Година по-рано за същия отчетен период делът на базовите централи при производството на електроенергия е било 16 794 836 MWh.  Като цяло това е спад от 10.37 %.   Трябва обаче данните да се четат внимателно, особено от тези, които обичат да спекулират с цифри. Така например само преди седмица за времето от началото на годината до 27 май бе отчетен спад от порядъка на (минус) 10.85 % до 14 445 793 MWh при 16 203 324 MWh за същото време година по-рано. Така погледнато реално спадът е нещо относително.

Делът на ВЕИ в преносната мрежа за пръв път от доста време отбелязва увеличение (плюс) от 1.76 % до 554 856 MWh, спрямо  545 285 MWh сравнявания период на 2017 г. В частност расте както производството от вятърни мощности (плюс 3.97 %), така и от фотоволтаичните централи (плюс 1.04 %), докато биомасата отбелязва спад (минус) от 6.67 %.

ВЕИ в разпределителната мрежа от първи януари до трети юни 2018 г. също запазва отрицателното си участие, спрямо същия период на 2017 г. Ако през сравнявания период на миналата година делът на ВЕИ в разпределителната мрежа  е бил в обем от 782 127 MWh, то сега той спада до 712 806 MWh, счат данните. Това е спад (минус) от 8.86 %. Основното понижение се дължи на участието на вятърните (минус 6.38 %) и слънчевите (минус 13.53 %) електроцентрали. Положителната тенденция на участието на биомасата (плюс 7.31 %) остава недостатъчно.   
За пореден отчетен период от началото на годината до трети юни участието на ВЕЦ остава не само положително, но и доста високо и нараства  с 64.86 % до 2 475 319 MWh. За сравнение през сравнявания период на миналата година  то е било в обем от 1 501 470 MWh. По-рано ЕСО отчете огромен ръст на ВЕЦ – почти до 70 процента. И все пак, с тези данни не трябва да се спекулира, особено в средата на годината.

ЕСО
базови централи
ВЕИ
ВЕЦ
износ на ток
Производство на електроенергия
потребление на електроенергия
По статията работи:

Маринела Арабаджиева