НАЧАЛО » българия

Износът на ток към края на юни с нов ръст – 23.54 %

fb
3E news
fb
26-06-2018 09:31:00
fb

Производството и потреблението на електроенергия от началото на годината до 24 юни, спрямо същия период на 2017 г. запазва негативната си тенденция. Затова пък има съществено подобрение на показателите в сравнение само със седмица по-рано. За отбелязване е поредното увеличение на износа на електроенергия, и запазването на високия дял на производството на ток от водноелектрическите централи (ВЕЦ). Това става ясно от оперативните данни на ЕСО за енергийния баланс на страната за времето от 1 януари до 24 юни 2018 г., в сравнение със същия период на 2017 г.


Производството на електроенергия за времето от началото на годината до 24 юни е в обем от 21 332 109 MWh. Това е спад (минус) от 2.77 %  в сравнение със същия период на миналата година, когато производството е било 21 940 518 MWh.

Потреблението на ток за първите почти шест месеца на настоящата година  бележи понижение (минус) от 5.50 % до 18 783 113 MWh. За сравнение, през същото време година по-рано то е било от порядъка на 19 877 172 MWh. За този период на годината, както е известно е характерно използването на климатици за охлаждане на въздуха, което формира определен процент от потреблението. Климатичните условия през последните седмици на настоящата година не предполагат необходимостта от тях, което очавано личи и при посочените данни.

За сметка на леко свитото производство и потребление, износът на електроенергия от страната ни нараства. Ако през сравнявания период на предходната година износът на ток е бил в обем от 2 063 346 MWh, то сега той нараства до 2 548 996 MWh, което е ръст (плюс) от 23.54 %.

Слабо подобрение се наблюдава и при участието на базовите централи, въпреки  запазването на отрицателния дял от (минус) 7.83 %. За сравнение, ако през миналата година то е било от порядъка на 18 624 429 MWh, то за времето от първи януари до двадесет и четвърти юни намалява до 17 165 311 MWh.

Делът на ВЕИ за сравнявания период от 1.01 до 24.06 т.г. в преносната мрежа остава отрицателен, въпреки, че изглежда символичен – минус 0.45 %  до 613 732 MWh, спрямо 616 514 MWh през миналата година. В частност приносът за запазване на отрицателния дял, както личи се дължи на спада при биомасата ( - 9.82 %), докато електроенергията от вятърни мощности (+-88 %) и фотоволтаици ( + 1.22 %) се увеличава, макар и слабо.

ВЕИ в разпределителната система запазват относително високият си отрицателен дял от минус 9.12 % или 813 541 MWh в сравнение с 895 169 MWh за сравнявания период година по-рано. Тук обаче ситуацията е съвсем различна. Делът на биомасата в разпределителната мрежа е положителен (+ 5.53 %), докато участието на вятърните мощности (- 8.06 % ) и фотоволтаичните (- 12.23 %) и през настоящия отчетен период остава отрицателно.
Делът на ВЕЦ от 1.01 до 24.06 тази година все още остава доста висок и бележи ръст (плюс) от 51.82 %  до 2 739 525 MWh. За сравнение през същия период на миналата година участието се е равнявало на 1 804 406 MWh.

ЕСО
ВЕИ
ВЕЦ
базови цнтрали
Износ на електроенергия
Производство на електроенергия
По статията работи:

Маринела Арабаджиева