НАЧАЛО » българия

Изненадващ срив на кредитирането отчита БНБ

fb
3E news
fb
25-02-2014 02:31:00
fb


Свиване на кредитирането в страната през първия месец на 2014 г. отчете БНБ в по-голямата част от наблюдаваните сектори.

В края на януари 2014 г. кредитите за неправителствения сектор са 54.492 млрд. лв. (67.6% от БВП) при 54.863 млрд. лв. към декември 2013 г. (69.5% от БВП). Това е намаление на годишна база с 0.4% (при 0.2% годишен ръст през декември 2013 година).

Бизнес кредитирането се е свило дори повече - с 0.6% на годишна база през януари (при 0.1% ръст през
декември 2013 година) и в края на месеца достигат 34.899 млрд. лв. (43.3% от БВП).

Кредитите за домакинства са 18.592 млрд. лв. (23.1% от БВП) в края на януари 2014 година. Спрямо същия месец на 2013 г. те намаляват с 0.2% (при 0.2% годишно понижение през декември 2013 година).

В края на отчетния месец жилищните кредити са 8.828 млрд. лв. и намаляват на годишна база с 0.8% (при 1.2% годишен спад през декември 2013 година)

Известен ръст централната банка отбелязва  при потребителските кредити - увеличението е с 2.2%, до 7.397 млрд. лв.

През отчетения период расте и междубанковото кредитиране - с 3.5%, до 1.002 млрд. лв.

Лошите и преструктурирани кредити на бизнеса са намалели през януари с 0.1 процентни пункта, до 24.5%. Но с оглед на спада на кредитирането, на практика ситуацията с неликвидните активи в портфейлите на банките се влошава.Като цяло, при изваден овърдрафт, през януари делът на лошите и преструктурирани кредити в банковата система дори нараства спрямо декември с 0.03 проценти пункта, до 22.67 на сто през януари, коментира Darik Finance.

В същото време БНБ отчита скок на депозитите с 9.9% на годишна база, до 57.582 млрд. лв. Депозитите на бизнеса нарастват с 9.7%, до 15.491 млрд. лв. А сумата на влоговете на домакинства се увеличава с 10.7%, до 38.347 млрд. лв.

Данните на БНБ разкриват изненадващо влошаване на кредитната криза в България. Неликвидните активи на банките растат, кредитирането намалява, а депозитите рязко се увеличават и то най-вече в бизнес сегмента, което показва, че много дружества предпочитат да държат парите си на влог вместо да ги инвестират в икономиката.

Единствената положителна тенденция е засилването на потребителското кредитиране, което дава тласък на вътрешното потребление. Но ръстът в този сегмент е слаб и се дължи до голяма степен на агресивна политика от страна на банките, отчитат brkdkiflrje dkd.rpdjf,r.


БНБ
кредитиране
намаление на кредитите
депозити
По статията работи:

Галина Александрова