НАЧАЛО » българия

Иван Хиновски: Енергийната борса ще е огледало на справедливостта, но очакванията не трябва да се преекспонират

fb
3E news
fb
07-01-2016 03:58:00
fb

Енергийната борса е събитие, което е важно за българската енергетика и не само по силата на задълженията ни към ЕС, а по силата на пазарната логика, че на нея ще се реализират сделки за покупко-продажба на елекроенергия на цени, които ще бъдат изгодни, както за потребителите, за крайните потребители, за индустрия, така и за производителите. Тоест електроенергията ще бъде такава, каквато трябва да бъде. Това коментира за радио Фокус председателят на Българския енергиен форум Иван Хиновски.

Експертът припомни, че период на декапитализация на бранша е продължил твърде дълго, че цената на електроенергията бе потискана умишлено, а дружествата бяха лишавани от инвестиции.

„Тези дружества в момента ще използват старта на борсата да си получат необходимите минимални разходи за тяхното съществуване, защото имайте предвид, че редица дружества са изпаднали под чертата на екзистент минимума, да го нарека, тоест те не могат да поддържат вече съоръженията си в безопасност и в състояние на оперативност. Борсата ще бъде огледало и за справедливостта, тоест предлагане – купуване, ще бъдем сигурни, че тези цени на борсата ще бъдат точно такива, каквито трябва да бъдат. Това е ефектът от тази либерализация, която се очаква, каза експертът.

Хиновски бе категоричен, че търсенето ще е водещо и ще определя и предлагането на електроенергията на борсата. В същото време той предупреди, че не трябва да се преекспонират очакванията от борсата.

Експертът се мотивира с това, че „тя тръгва с един много малък дял от общата енергия, която се търгува в България и се потребява, включително и за износ, по-малко от 10-15%, това е делът от електроенергията, която ще мине през борсата, всичко останало минава през дългосрочни договори, които не са обект на търговия на борсата засега“.

„Очакванията, че ще се получат някакви реални цени зависят до голяма степен от това ще бъдат ли принудени големите дружества да търгуват през борсата“, каза още Хиновски. Той обясни, че „това е една част от дружествата“.

„В момента борсата тръгва в сегмента ден напред, тоест това са остатъци, бих казал излишни енергии от дружествата-производители, които те не са продали по дългосрочни договори или имат в момента налични повече производствени мощности. На борсата те ще обявяват тази енергия един ден напред, на която ще се сключват договори, но тази енергия е малко. Тя няма да има определящо значение за цената на бита, за нашата цена, която плащаме домакинствата. По-нататък, когато тръгнат дългосрочните договори, тази платформа, тогава вече може да се очаква, че ще се получат по-обективни цени за енергията, която купуват електроразпределителни дружества, защото по нея се определят нашите цени, на домакинствата“, обясни експертът. 

В отговор на въпрос кога домакинствата у нас ще могат да избират своя доставчик на електроенергия,Иван Хиновски: припомни, че това може да става и сега. „Има редица домакинства, които са излезли на свободния пазар, но няма особен ефект за техните разходи от това излизане, защото все още тази материя не е регламентирана с достатъчно точни нормативни документи. Липсват редица подзаконови, нормативните документи, които дават яснота в тези сделки. В момента има домакинства, кооперации, етажни собствености, които са на борсата. Това ще се случи и не е нужно непременно да излизаме на свободния пазар, тъй като ние дълго време ще имаме един регулиран пазар, който ще осигурява защитена цена, да го наречем, за потребителите на електроенергия. Не виждам смисъл да се втурваме, всички да излизаме на борсата, няма да бъдем принудени от това“, коментира още председателят на БЕФ.

Енергийна бедност означава, че доходите на един пенсионер или на едно домакинство, процентът на енергийните разходи е много по-висок от общият доход на едно семейство, обясни експертът.

Той подчерта, че няма връзка между енергийната система и енергийната бедност. Това са двe коренно различни области. Енергийната система е вид индустрия, електроенергетиката е вид индустриално производство, което почива на отделни закони от социалните закони. Енергийната бедност е свързана с това, че в продължение на много дълго време не се полагаха усилия за преразпределение на БВП по един по-справедлив начин, респективно и пенсиите, за да се постигне една по-висока покупателна способност на българина, това, което всъщност е критерият за енергийната бедност, каза Хиновски.

Енергийна бедност означава, че доходите на един пенсионер или на едно домакинство, процентът на енергийните разходи е много висок от общият доход на едно семейство, което надвишава значително европейските стандарти. Това всъщност означава енергийна бедност. 
Експертът бе категоричен, че ако държавата не вземе спешно мерки ( и това е многократно препоръчвано от нашите експерти) да се повиши стандартът и покупателната способност на българинаq или да се осигурят средства за компенсирането на този недоимък в приходите на българина, този процент ще се задълбочава. Все повече българи ще изпадат под чертата на енергийно бедните - хората, които харчат половината от доходите си за отопление, електроенергия или природен газ

В коментар за предизвикателствата пред които е изправена българската енергетика Хиновски посочи новите европейски документи, които няма да са лесни за спазване от страна на индустрията. 

„България е изправена пред едно изключително сериозно предизвикателство, което все още никой, виждам от полиците, не отчита. Появиха се нови документи, които поставят нови, тежки условия към българската енергетика, определеят нейното бъдеще след 2020/2030 година. Това е сериозен повод за размисъл и преоценка на бъдещата стратегия за развитие на страната, защото ще се наложи освен положителната страна за крайния потребител като повече права, повече защита, ще се налагат и редица тежки екологични изисквания, които ще натоварят цената на електроенергията неизбежно. В момента е време да се направят точни планове за развитие и да се разработи нова енергийна стратегия. Моите очаквания са, че през следващата година конкретно трябва да бъде развързан възел най-сетне за газовите доставки на страната, да намерят ранен старт през следващата година и също така оптимизацията на така наречения енергиен микс, да се предоговорят дългосрочните договори, да се види какво ще правим с тези бъдещи нови проекти, които стоят замразени. Това са ключовитезадачи пред българската енергетика за 2016 година“, заключи Хиновски. 

 

енергийна борса
либерализация на енергийния пазар
цени на тока
енергийна бедност
Иван Хиновски
По статията работи:

Маринела Арабаджиева