НАЧАЛО » българия

Зинаида Златанова: Спасихме 237 млн. евро от ЕС, губим само 35,2 млн.

27,5 млн. евро от неусвоените средства за 2013 г. са по програма „Околна среда“

fb
3E news
fb
21-12-2013 07:54:00
fb

„В резултат на предприетите от правителството мерки реално загубените средства от еврофондовете са са сведени до 35,2 млн. евро само по три оперативни програми. Успяхме да спасим над 237 млн. евро или близо половин милиард лева са влезли в българската икономика и общините.“

Това съобщи след последното заседание на Министерски съвет за тази година вицепремиерътпо еврофондовете Зинаида Златанова. Тя се позова на данни на Националния фонд към финансовото министерство, според които кабинетът на БСП и ДПС е намалил близо 8 пъти планираните от служебното правителство загуби на евросубсидии от Структурните и Кохезионния фонд на ЕС.

Губим пари само по 3 оперативни програми

Управляващите отчетоха, че от началото на мандата си до 15 декември са разплатили реално над 2 млрд. лв. по оперативни програми, което представлява ръст от 13% в сравнение с миналата година. Вицепремиерът направи сравнението, че това е приблизително 1/3 от извършеното разплащане на евросредства от фондовете от януари 2007 г. до сега. Размерът на сертифицираните средства за 6-те месеца на власт пък възлизали на 900 млн. евро. или близо 1/3 от началото на периода.

Златанова припомни, че към 30 май тази година, имало риск да бъдат загубени над 272 млн. евро , като по ОП „Околна среда“ са били застрашени 29 млн. евро; по ОП „Регионално развитие“– 74 млн. евро; по ОП „Конкурентноспособност“ – 49 млн. евро; по ОП „Развитие на човешките ресурси – 105 млн. евро; по ОП „Административен капацитет“ – 6 млн. евро и по ОП „Транспорт“ – 9 млн. Евро.

Сега безвъзвратните загуби са сведени до 35,2 млн. евро, като основната част от неусвоените пари са по „Околна среда“ - 27,5 млн. евро, чието финансиране ЕК спря преди 2 седмици заради системни нарушения при провеждане на обществени поръчки от общините. По програма "Административен капацитет" губим близо 6 млн. евро, а по "Техническа помощ" – малко над 1,8 млн. евро, отчете ресорният вицепремиер.

Висока самооценка и за работата по новия програмен период

На 8 януари 2014 г. ще се проведе обсъждане на Споразумението за партньорство с ЕК за новия програмен период, като в него ще бъдат включени и последните бележки на Брюксел от месец ноември, обяви Зинаида Златанова.

До края на януари 2014 г. проектът ще бъде изпратен на ЕК за ново обсъждане.
Проектите на правителството на новите оперативни програми - „Околна среда“ (ОПОС), „Човешки ресурси“ (ОПРЧР), „Региони в растеж“ (ОПРР) и „Иновации и конкурентоспособност“ (ОПИК), бяха изпратени на Европейската комисия през септември и октомври за технически консултации.

Подготвен е пълен вариант и на ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“ (ОПТТИ), който в края на декември ще бъде предаден на Брюксел. В процес на подготовка за изпращане са и ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ и ОП „Добро управление“, които ще бъдат предадени също януари, отчете Златанова. Според нея повечето от програмите са с добра проектна готовност, а „Околна среда“ и „Региони в растеж“ се изпращат на ЕК съответно за втори и трети път.

Първият вариант на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) е изпратен на комисията в началото на декември. Този месец е предадена за евроконсултации за първи път и Програмата за морско дело и рибарство (ПМДР. България е сред първите страни-членки, представила вариант на рибарската и селската програма, изтъкна Златанова.

„При отчитане на напредъка на другите държави-членки в процеса на подготовка на програмен период 2014-2020 г. страната като цяло се отличава с добра проектна готовност на стратегическите програмни документи за следващия програмен период“, се казва в прессъобщение на Министерски съвет.

еврофондове
загуби
усвояване на средства
Споразумение за партньорство
Зинаида Златанова
По статията работи: