НАЧАЛО » българия

Производството на ток от ВЕЦ-овете с устойчив спад от около 30%

Производството на електроенергия продължава да е отрицателно

fb
3E news
fb
16-08-2016 07:07:00
fb

Производството на електроенерия за периода 1 януари 2016 г. - 14 август 2016 г. остава отрицателно. В сравнение със същия период на 2015 г. намалението е (минус) -12.48% и спада от 31 004 559 MWh през 2015 г. до 27 134 313 MWh през 2016 г.

Спадът в потреблението за посочените седем месеца и половина е (минус) 2.12 процента, сочат данните на Електроенергийния системен оператор от оперативната справка за енергийния баланс на България. Предвид доста по-значителното понижение през предходни периоди, може да се каже, че има известно повишение в потреблението, което се дължи на топлото време и използването на повече техника за охлаждане.

Износът на ток продължава да е близо до спад от петдесет процента - (-) 47.41% - от 7 094 685 MWh през януари- август 2015 г. до 3 730 989 MWh през същия период на тази година.

Спадът в участието на базовите централи, както и при предходните периоди е почти десет на сто - (-) 9.73%. Отрицателно за посочения период е и участието на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ), като според данните спадът е от (-) 7.70 %. За пореден отчетен период най-голямо продължава да е намалението при участието на вятърните електроцентрали, като достига до минус 14.59 на сто. За сметка на това увеличение от 17.57 процента е регистрирано при участието на биомасата, докато при слънчевите електроцентрали увеличението продължава да е символично – едва 0.63 процента.

Докато ВЕИ в преносната мрежа не бележи значителна промяна в стойностите, то участието на "чистата" енергия в разпределителната мрежа се подобрява. За периода от 1 януари 2016 г. - 14 август 2016 г. спадът е едва 2.61%, сравненен със същия период на 2015 г., или от 1 182 372 MWh намалява до 1 151 472 MWh. И тук водещ е спадът на производството на електроенергия от вятърни електроцентрали – минус 14.15 %. Спадът на електроенергията от слънчеви централи обаче също има спад, макар и незабележим – едва 0.25 на сто. За сметка на това обаче участието на електроенергията, произведена от биомаса бележи значително повишение – плюс 57.97%. Ако за периода от януари до средата на август 2015 г. биомасата в разпределителната мрежа е била в обем от 57 985 MWh, то за същия период на тази година тя се увеличава до 91.601 MWh.

Топлото време и други фактори в сектора, включително и ценовата политика продължават да се отразяват зле на участието на водноелектрическите централи (ВЕЦ) в енергийния баланс, като за пореден период спадът е от 30.21 на сто. Така например, през януари-август 2015 г. производството на ВЕЦ е достигало 4 661 964 MWh, докато за настоящия период от седем месеца и половина производството спада до 3 253 706 MWh. Предвид факта, че понижението от около и малко над 30 на сто е за пореден период от началото на годината може да се направи извода, че той е устойчив, което не е без значение не само за системата.

ЕСО
Производство на електроенергия
ВЕЦ
биомаса
ток от биомаса
По статията работи:

Маринела Арабаджиева