НАЧАЛО » българия

За последната седмица българският бизнес е получил 27 млн. лева по различни процедури

Близо 18 млн. лв. безвъзмездни средства са изплатени на микро и малки компании по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“.

fb
3E news
fb
22-02-2021 01:02:35
fb

За последната седмица българският бизнес е подпомогнат с над 27 млн. лв. по различни процедури за преодоляване на икономическите последствия от пандемията, изпълнявани от Министерството на икономиката, съобщи министърът на икономиката Лъчезар Борисов. „По преоценката на микро и малки компании са изплатени близо 10 млн.лв. , а по процедурата в подкрепа чрез оборотен капитал за малки и средни предприятия (МСП), засегнати от временните противоепидемични мерки,  изпълнявана съвместно с НАП, са преведени близо 7 млн.лв. към фирмите. Допълнително за последната седмица Българската банка за развитие е потвърдила кредити за близо 10 млн.лв.“, подчерта той.

Още близо 18 млн.лв. (17 911 088) безвъзмездна финансова помощ е изплатена на 2272 български фирми по процедурата за „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“. Финансирането стана възможно, след като първоначално отхвърлените проектни предложения по процедурата бяха  преоценени. Беше сформирана работна група, която преразгледа всички отхвърлени проектни предложения и идентифицира проектите, подадени от допустими кандидати, съгласно Условията за кандидатстване и изпълнение, но отхвърлени поради непредставяне в срок или непредставяне съгласно изискванията на допълнително изисканите им документи.

По процедурата за осигуряване на оборотен капитал на микро и малки фирми постъпиха общо над 27 хил. броя проектни предложения. Още на първия етап през 2020 г. бяха  изплатени близо 173 млн. към над 21 хил. компании. Първоначално обявеният бюджет по процедурата от 173 млн.лв. беше допълнително увеличен, за да може останалите отхвърлените първоначално проектни предложения, да бъдат преоценени и  да бъдат финансирани. Така с допълнително одобрените от преоценката проекти по процедурата са финансирани вече 23 438 броя проектни предложения с обща стойност на безвъзмездната помощ в размер на над 190 (190 515 032) млн. лева.

 

 

Лъчезар Борисов
министър на икономиката
пандемия
Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“
малки и средни предприятия
бизнес
По статията работи:

3E news