НАЧАЛО » българия

За незабавно създаване на Фонд „Енергийно подпомагане на енергийно уязвимите домакинства" призовава БЕМФ

От организацията настояват за преструктуриране на НЕК, промени в ролята и функцийте на Фонд „Сигурност на енергийната сиситрема” и в ангажиментите на БЕХ

fb
3E news
fb
10-02-2018 11:18:00
fb

Дълбоки реформи и преструктуриране на НЕК, промени в ролята и функциите на Фонд „Сигурност на енергийната сиситрема” и в ангажиментите на БЕХ и незабавно стартиране на дейностите по създаване на специализирания Фонд „Енергийно подпомагане на енергийно уязвимите домакинства”. За това настоява Българският енергиен и минен форум /БЕМФ/ в официална позиция, публикувана на интернет страницата на организацията.

Подкрепяме досегашната политика и успешните действия на Министерство на енергетиката за либерализацияята на електроенергийния пазар и стремежа му за по-широко въвеждане на пазарните принципи, които не са малко и заслужават признание. Но, докато не бъде променен моделът със съществуването и множеството взаимодействия между двата пазара – свободен и регулиран, деформациите в сектора не само че ще се запазят, но може да бъдат катализирани други процеси и по-сериозни проблеми, смятат от БЕМФ.

Енергийният сектор отново е в центъра на общественото внимание и е обект на засилен натиск за промяна – от въпросите за цената на електроенергията за индустрията, през конкурентноспособността й и несигурността за работните места на хиляди работници, релевантността им с все по-изострящите се проблеми на чистотата на въздуха, грижата и или идеите за мащабни инвестиционни проекти, та до промяна на пазарния модел и до цените на електрическата енергия за крайните клиенти, сочат експертите. Според тяхната оценка всички тези въпроси са взаимосвързани и следва да се решават в тяхната цялост – на базата на анализ и оценка на въздействието върху цялостното икономическо развитие на държавата, решаване на въпросите със замърсяването на въздуха, постигане на обективни цени и защита на уязвимите потребители на енергия.

"Подкрепяме досегашната политика и успешните действия на Министерство на енергетиката в тази област и стремежа му за по-широко въвеждане на пазарните принципи, които не са малко и заслужават признание. Но, докато не бъде променен моделът със съществуването и множеството взаимодействия между двата пазара – свободен и регулиран, деформациите в сектора не само че ще се запазят, но може да бъдат катализирани други процеси и по-сериозни проблеми", сочат от БЕМФ.

В позицията си от организацията изразяват мнение,     че зад сегашните предложения за промени прозира желанието на Правителството да се запази „социалната“ цена на електрическата енергия за потребителите на ниско напрежение, което според нас е в противоречие с пазарните принципи и европейските директиви и се разминава с препоръките на експертите на Световната банка. А продължаващото отлагане на приложението на този документ няма приемливо обяснение", сочат от БЕМФ.

От организацията апелират за ускорени действия за реформи и подготовка на промени в Закона за енергетиката, след задълбочен анализ на последствията. Експертите настояват за дълбоки реформи и преструктуриране на НЕК, промени в ролята и функцийте на Фонд „Сигурност на енергийната сиситрема” и в ангажиментите на БЕХ, но всичко това паралелно с незабавното стартиране на дейностите по създаване на специализирания Фонд „Енергийно подпомагане на енергийно уязвимите домакинства”.

Това ще създаде възможностите и ще очертае ясна пътна карта за пълна либерализация на пазара и отпадане на социалната роля на енергетиката. А това е основното условие отрасълът да продължава да поддържа и експлоатира надеждна инфраструктура за устойчиво възходящо развитие националната икономика и привличане на чуждетранни инвестиции в следващите десетилетия, сочат в позицията си от БЕМФ.

БЕМФ
енергетика
реформи
НЕК
БЕХ
Министерство на енергетиката
„социалната“ цена
електрическата енергия
Закона за енергетиката
Фонд „Сигурност на енергийната сиситрема”
Фонд „Енергийно подпомагане на енергийно уязвимите домакинства”
По статията работи:

Галина Александрова