НАЧАЛО » българия

Зам.-министър Николов: Три ключови групи проекти ще съдействат за енергийната сигурност на България и региона

fb
3E news
fb
22-03-2016 09:20:00
fb

„Три са ключовите групи проекти, които ще съдействат за енергийната сигурност на България и региона“. Това каза заместник-министърът на енергетиката Николай Николов пред участниците в конференцията „Европейският енергиен съюз – въздействие и последици за гражданското общество в България“, организирана от Икономическия и социален съвет.

По неговите думи, това са от една страна – развитието на междусистемната свързаност между държавите от региона, а от втора – укрепването и модернизацията на вътрешната газопреносна мрежа. „Реализацията на първите две групи е предпоставка за осъществяване и на третата – а именно, концепцията за създаване на газоразпределителен център „Балкан“ на наша територия“, подчерта още Николов пред участниците в дискусията. Той акцентира и върху необходимостта решенията и политиките в енергийния сектор да се радват на максимално широк обществен консенсус, защото влияят пряко както върху битовите, така и върху индустриалните потребители.

Заместник-министър Николов очерта напредъка по основните проекти в енергетиката, които трябва да осигурят енергийна сигурност и независимост в съответствие с принципите на Европейския енергиен съюз. Сред тях са подписаното окончателно инвестиционно решение, което дава зелена светлина за започване на същинското строителство на интерконектора Гърция – България, предстоящото изграждане на участъка под река Дунав на междусистемната връзка с Румъния, както и ускорената работа по изграждането на връзките със Сърбия и Турция.

„Когато говорим за енергийна сигурност и устойчиво развитие на отрасъла, ключово значение в тази посока има и модернизацията и разширяването на националната газопреносна мрежа“, подчерта още Николов. Тук водещо значение имат проектите за модернизация и разширяване на газовото хранилище в Чирен, както и модернизацията на компресорните станции в Ихтиман, Лозенец, Странджа и Петрич.

Първите две вече са завършени, а останалите предстои да бъдат въведени в експлоатация през тази година. По думите на Николай Николов, за гарантиране на енергийна сигурност българското правителство разчита особено и на собствения добив на нефт и природен газ и работи активно за това. Като пример в тази посока той даде успешно приключилият конкурс за търсене и проучване на нефт и природен газ в блок „Силистар“, където вече е сключен договор с избрания титуляр – „Шел експлорейшън енд продакшън“.„Наличието на междусистемна свързаност, развитието и модернизацията на вътрешната газопреносна мрежа, както и увеличаването на собствения добив на нефт и природен газ са част от ключовите предпоставки за създаването на газоразпределителен център на територията на нашата страна“, подчерта още Николов пред участниците в дискусията.По неговите думи сигурността и развитието на конкуренцията в областта на електроенергетиката също са от решаващо значение за реализиране на основните принципи на Европейския енергиен съюз. „В този смисъл, усилията на българското правителство за преминаване към пълна либерализация на електроенергийния пазар са нашият принос в развитието на прозрачен и конкурентен енергиен пазар в полза на всички потребители“, подчерта Николов. Той увери присъстващите, че в момента основните усилия на правителството са насочени към дефиниране на категорията уязвими потребители и разработване на мерки за тяхната защита при либерализиран пазар. „Ние сме убедени, че, за да е успешен процесът на пълна либерализация, той трябва да е социално поносим за българските граждани“, заключи Николай Николов.

природен газ
нефт
проучване
газови проекти
енергийна сигурност
По статията работи:

Галина Александрова