НАЧАЛО » българия

ЕVN България информира общините в Югоизточна България да следят потреблението на ток в общинските обекти

През зимните месеци консумацията в тези обекти традиционно се покачва

fb
3E news
fb
16-12-2014 11:12:00
fb

EVN България напомня, че месец декември се характеризира с традиционно повишена консумация на електроенергия. Тази тенденция става още по-изразена по време на коледните и новогодишни празнични и почивни дни. Това се отнася както за битовите клиенти, така и за консумацията на общинските обекти, където се поставят коледни украси с голям брой осветителни тела, организират се празнични прояви, коледни базари, фестивали, тържества, концерти и др.

В тази връзка EVNБългария информира с писма всички 90 общини на лицензионната територия на дружеството в Югоизточна България да обърнат внимание на потреблението на електроенергия в различните общински имоти.Опитът от предишни сезони показва, че през зимния период се използват обекти с временно предназначение, в които е налице значително потребление на електроенергия.

 

С тази информация EVN България цели да обърне внимание на общинските администрации, че допълнителното енергийно потребление в техни обекти ще се отрази в увеличение на количествата изразходвана електроенергия спрямо предишен период.

 

Като коректен партньор EVNБългария цели чрез предоставената своевременно информация да обърне внимание на общините върху тяхната енергийна консумация и да ги улесни при управлението на разходите им за потребена електроенергия. Всяка община се обслужва персонално от EVNБългария чрез лични обслужващи мениджъри, както и от Клиентски енергоцентрове по места.

 

EVNБългария
потребление на ток
общини
По статията работи:

Маринела Арабаджиева