НАЧАЛО » българия

ЕСО отчита ръст от 84.23 % при износа на ток

fb
3E news
fb
14-02-2018 09:00:00
fb

Производството и потреблението на ток от началото на настоящата година, в сравнение със същия период на миналата остават отрицателни. Запазва се отрицателната тенденция при участието на базовите централи. Затова пък дела на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) както в преносната, така и в разпределителната система вече са положителни. Износът на ток обаче бележи най-значителен ръст. Това става ясно от данните на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) за енергийния баланс за периода от 1 януари до 11 февруари в сравнение със същия период на 2017 г.

Производството на електроенергия от началото на януари до 11 февруари тази година е в обем от 5 615 128 MWh в сравнение с 6 260 292 MWh през миналата година. Това е спад от 10.31 %.

При потреблението на ток спадът е още по-значителен – минус 12.55 % до 5 347 910 MWh. За сравнение през сравнявания период на миналата година потреблението е възлизало на 6 115 246 MWh.

Най-съществено впечатление от данните на ЕСО правят тези за износа, който отбелязва ръст от 84.23 %. Припомняме, че при по-ранния отчетен период този ръст също бе положителен, но бе малко над 64 на сто. Така, ако през времето от 1 януари до 11 февруари миналата година износът е възлизал на 145 046 MWh, то през сравнявания отчетен период е 267 218 MWh. Разбира се, трябва да се отчете и факта, че през 2017 г. заради продължителния период на минусови температури износът на електроенергия бе прекратен. Така че настоящия ръст при износа съвсем не е висок, предвид осъществяваният през по-ранни години.

Участието на базовите централи запазва отрицателната си тенденция, което в частност е и в резултат на топлата зима. Така за периода от 1 януари до 11 февруари  тази година производството е от порядъка на 4 906 459 MWh при 5 551 169 MWh през 2017 г., което е спад (минус) от 11.61 %.
Затова пък участието на ВЕИ както в преносната, така и в разпределителната мрежа се връща към положителните стойности. Делът на ВЕИ в преносната мрежа за първите 42 дни на тази година расте до 142 895 MWh от 133 580 MWh година по-рано, което е ръст (плюс) от 6.97 %. Основният принос за това е на фотоволтаичните централи – увеличение от 55.57 %, докато дела на вятърната енергия е едва 0.90 %, а от биомаса за пръв път от доста време е отрицателен – минус 4.72 %.

Участието на ВЕИ в разпределителната мрежа за посочения сравняван период е по-високо като количество, въпреки че в процентно отношение увеличението е от едва 1.58 %. Така например за времето от 1 януари до 11 февруари миналата година е било от порядъка на 162 662 MWh, а през тази – 165 233 MWh. И тук най-голям принос имат фотоволтаичните централи – ръст от 38.58 %, както и от биомаса – плюс 8.80 % докато производството от вятърни централи  е отрицателно – минус 17.50 %.

Дела на водноелектрическите централи (ВЕЦ) запазва отрицателната си тенденция и е от порядъка на 400 541 MWh през времето от началото на тази година до 11 февруари при 412 881 MWh, което е спад (минус) от 2.99 %.

ЕСО
ВЕИ
базови централи
износ на ток
потребление на електроенергия
Производство на електроенергия
ВЕЦ
По статията работи:

Маринела Арабаджиева