НАЧАЛО » българия

ЕСО отчита ръст на потреблението с 12.11% през първите два месеца на 2017 г.

fb
3E news
fb
02-03-2017 10:57:00
fb

Производството и потреблението на електроенергия за първите почти два месеца на 2017 г. отбелязват положителни стойности. Участието на базовите централи се запазва също положително, но износът на ток, макар и с известно подобрение остава отрицателно. Това сочат оперативните данни за енергийния баланс на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) за периода от 1 януари до 26 февруари 2017 г., в сравнение със същия период на 2016 г.

Производството на електроенергия се увеличава с 4.12% - от 8 082 627 MWh до 8 415 838 MWh.

Ръстът при потреблението на електроенергия е значителен – цели 12.11%. Ако през първите почти два месеца на 2016 г. (1 януари – 26 февруари) то е било в обем от 7 203 143 MWh, то за сравнявания период на настоящата година потреблението се увеличава до 8 075 085 MWh.

За сметка на това обаче износът на ток остава на изключително ниски нива. Спадът е от 61,26%, или ако изнесеният ток през първите два месеца на 2016 г. е в обем от 879 484 MWh, то сега (за времето от 1.01 до 26.02 2017 г. )той е едва 340 753 MWh, става ясно от данните на оператора на преносната мрежа. Това означава, че свалянето на ограничителните мерки за износ все още се отразяват много слабо. Това в крайна сметка ще се отрази във финансовите резултати на компаниите, изнасящи ток през съответната финансова година, а дали ще има подобрение в този показател, който продължава да държи рекорден спад се очаква да стане ясно през следващите месеци. Все пак трябва да отбележим, че в сравнение с отчетен спад по-рано от малко над осемдесет на сто, подобрението е значително. Въпросът сега е дали в бъдеще износът ще може да надскочи още отрицателните стойности и в кой период ще постигне ако не положителни, то поне изравняващи нива.

Участието на базовите централи в производството  остава положително – плюс 8.02%, като за първите два месеца то е в обем от 7 438 563 MWh при 6 886 234 MWh за същото време на миналата година.

Отрицателни обаче продължават да са стойностите от участието на Възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) в преносната мрежа – минус 7.23%, като най-голям е спадът при вятърните централи (- 14.47%), следвани от фотоволтаичните с минус 9.36%. Както и при предходните отчитани периоди единствено производството от биомаса остава в положителни граници – плюс 76.91%, но въпреки това не е в състояние да компенсира чистата енергия от другите ВЕИ.

Почти идентично е и състоянието при участието на ВЕИ в разпределителната мрежа, въпреки че тук отрицателните стойности са по-ниски – минус 7.07 За разлика от преносната мрежа, при участието на ВЕИ в разпределителната мрежа, по-високите отрицателни стойности се дължат на електроенергията от слънчевите централи (- 13.22%). При вятърните централи участието им за първите два месеца спада до 137 385 MWh в сравнение със 149 882 MWh за същото време през 2016 г. Участието на биомасата остава на положителни нива – плюс 36.25%.

За пореден път прави впечатление че Водноелектрическите централи (ВЕЦ) са с много слабо участие в производството на електроенергия, като спадът вече е на много високите отрицателни нива от над 25 на сто – минус 25.80%. Така например ако за времето от 1 януари – 26 февруари 2016 г. участието им в производството е било в обем от 716 480 MWh, то за сравнявания период на 2017 г. достига едва 531 631 MWh. Причините за това слабо участие на ВЕЦ все още не получават достатъчно ясно обяснение от отговорните органи.

ЕСО
производство на ток
потребление на ток
износ на ток
ВЕИ
ВЕЦ
По статията работи:

Маринела Арабаджиева