НАЧАЛО » българия

ЕСО дава старт на строителството на вътрешен електропровод 400 kV между Добруджа и Бургас

fb
3E news
fb
21-11-2018 12:48:00
fb

Електроенергийният системен оператор дава старт на строителството на вътрешен електропровод 400 kV между Добруджа и Бургас.

Електропроводът е с дължина 86 километра и свързва подстанция Варна с подстанция Бургас. Той е част от група проекти от общ интерес „Увеличаване на преносната способност между България и Румъния”, необходима за реализацията на приоритетния европейски коридор Север – Юг.

Групата от проекти се осъществява съвместно от българския и румънския системен оператор и включва освен новия електропровод високо напрежение на българска територия и три вътрешни линии на румънска територия. Проектите са от значение за сигурността на доставките в региона и допринасят за гъвкавостта на системата, преноса на електроенергия от възобновяеми източници, оперативната съвместимост и сигурната работа на електроенергийната система.

С изграждането на новия електропровод 400 kV между Добруджа и Бургас се гарантира сигурността на междусистемните обмени на електроенергия между България и Румъния. За осъществяване на инвестициите е привлечено финансиране от европейския „Механизъм за свързване на Европа“ в размер на 30 млн. евро за изграждане на новия вътрешен електропровод 400 kV между Добруджа и Бургас.
Вътрешният електропровод 400 kV между Добруджа и Бургас е един от петте проекта от общ европейски интерес, които Електроенергийният системен оператор осъществява в рамките на Регламент 347/2013 за развитие на трансевропейската енергийна инфраструктура.

Другите четири проекта са междусистемният електропровод между Република България и Република Гърция от п/ст „Марица Изток“ до п/ст „Неа Санта“ и вътрешните електропроводи 400 kV между п/ст „Марица изток и п/ст „Пловдив“, между п/ст „Марица изток“ и „ОРУ на ТЕЦ Марица изток 3“ и между п/ст „Марица изток“ и п/ст „Бургас“. Представителите на Изпълнителната агенция „Иновации и мрежи“ към Европейската комисия се запознаха с напредъка по изпълнение на проектите и посетиха подстанция „Марица изток“, където направиха оглед на място във връзка с предстоящата реализацията на проекта за изграждане на вътрешен електропровод 400 kV между Марица изток и Бургас. Със старта на строителството на вътрешен електропровод 400 kV между Добруджа и Бургас Електроенергийният системен оператор навлиза в съществена фаза по реализацията на петте проекта от общ европейски интерес, които дружеството осъществява в рамките на Регламент 347/2013 за развитие на трансевропейската енергийна инфраструктура.

На официална церемония в присъствието на заместник-министъра на енергетиката Красимир Първанов, ръководството на ЕСО, областния управител на Бургас Вълчо Чолаков и представители на местната власт ще бъде даден старт на строителството на съоръженията за присъединяване на новия вътрешен електропровод 400 kV между Добруджа и Бургас в подстанция „Бургас“. На събитието ще присъстват Она Костинете-Гринкевичиене и Самуел Бен Зузан - представители на Изпълнителната агенция „Иновации и мрежи“ към Европейската комисия.

ЕСО
Електроенергиен системен оператор
вътрешен електропровод
електропровод 400 kV от Добруджа до Бургас
По статията работи:

Маринела Арабаджиева