НАЧАЛО » българия

ЕСО: Балансиращият пазар на електроенергия стартира от 1 юни

Дружеството спира тестовете по създаване на енергийна борса, след издадения лиценз на другата държавна фирма БНЕБ

fb
3E news
fb
26-05-2014 05:28:00
fb

Балансиращият пазар на електроенергия и нас ще стартира 1 юни, става ясно от обявено съобщение на страницата на Електроенергийния системен оператор. В него е записано, че независимият преносен оператор е обявил датата 1 юни за начална,  на която условията за прилагане на Правилата за търговия с електрическа енергия спрямо всички координатори на балансиращи групи следва да бъдат изпълнени.

От 1 юни брутните и нетни графици от координаторите на балансиращи групи, доставчиците на балансираща енергия и останалите търговски участници, следва да се подават в системата за администриране на пазара MMS, и заедно с отчетените данни от средствата за търговско измерване и регистрирана информация от диспечерските системи на оператора, ще служат за основа за финансови разплащания с „ЕСО“ ЕАД, обясняват от компанията.

Оттам добавиха, че много важно условие за стартиране на пазара е изпълнението на всички оставащи действия и приключване на процедурите по регистрация на координаторите на балансиращи групи и доставчици на балансираща енергия в рамките на месец май 2014 г., както и финализирането на договорно-правните отношения между координаторите и вътре в балансиращите групи.

Старта на балансиращия пазар се забави с няколко месеца като първоначалните намерения на ДКЕВР бяха той да започне да работи от януари. Сега, когато реално се очаква да започне неговата работа, ще има повече прозрачност при работата на отделните дружества на този пазар, припомнят специалисти. От старта на балансиращият пазар се очаква да бъде намалена и загубата на НЕК от дейността по обществена доставка, която компанията извършва. За момента обаче не са дадени ясни разчети как точно това ще се случи. Целта на балансиращият пазар всъщност е да може една група от потребители и производители да се обедини и успешно да прогнозира потреблението си за ден или час напред. Ако успява да го направи, то групата няма да създава проблеми със свръхпроизводство или дефицит на електроенергия за останалите участници по енергийната верига. Така и загубите и разходите в системата се очаква да бъдат оптимизирани.

Повечето от компаниите, които ще работят на балансиращия пазар имат четири издадени лицензии. Едната е за доставчик от последна инстанция, втората е за краен снабдител, третата е за координатор на специална балансираща група за компенсиране на технологичните разходи в електроразпределителната мрежа. Последната лиценза е за балансиране на производството от възобновяеми енергийни източници и когенерациите.

По време на тестовия период се оказа, че оптималният вариант за работа на пазарът е ако доставчикът от последна инстанция се отдели от останалите три групи. Участниците в тези три балансиращи групи пък могат да се обединят, за да може максимално да се намалят небалансите в системата – така всъщност и по-малко ще се налага на групата да плаща скъпата енергия при недостиг. По данни на EVN само дружеството ще направи 25 млн. лева разходи за старт на балансиращия пазар.

В същото съобщение на ЕСО е записано още, че операторът е спрял да извършва тестове на създаването на енергийната борса у нас. Това се е случило на 22 май. Спира се и тестовата работа на модул „Борсов пазар“ на системата ММS, обясниха от държавната фирма. Причината за това е решението на ДКЕВР да издаде лицензия за оператор на платформата на „Българска независима енергийна борса“. Именно това дружество се очаква да организира работата и борсовия пазар да заработи у нас до края на годината. ЕСО тестваше системата за работа от април 2012 г. като така и не станаха ясни резултатите от тези опити.

енергийна борса
старт
1 юни
балансиращ пазар
По статията работи:

Георги Велев