НАЧАЛО » българия

Енерго-Про планира изграждане на нова електроенергийна инфраструктура във Велико Търново

fb
3E news
fb
15-01-2014 09:50:00
fb

Необходимостта от инвестиции във връзка с изграждането на нова електроенергийна инфраструктура, която да обслужва бъдещия нов градски център на Велико Търново беше тема на срещата между кмета на града Даниел Панов и управителя на Енерго-Про Стефан Абаджиев, съобщиха от дружеството.

Планът на проекта, представен от великотърновския кмет предвижда в рамките на следващите няколко месеца, електроразпределителното дружество да изготви план за изграждане на необходимото електроснабдяване. Планът за проектиране и изграждане на енергийните съоръжения ще бъде осъществен в няколко етапа съобразно предвиденото в района строителство на търговски, жилищни и административни сгради. Съоръженията ще бъдат съобразени с общинската концепция за развитие на търговските и административните функции на новата градска среда.  

На срещата, на която присъстваше и главният архитект на община Велико Търново, беше съгласувано, че Енерго-Про ще представи проект на бъдещата електроразпределителна мрежа в района на реализиране на „Нов център на Велико Търново“, за да може общината да кандидатства за предоставяне на средства по оперативна програма на Европейския съюз. В заключение двете страни уточниха съвместен план за действие и срокове, в рамките на които община Велико Търново и Енерго-Про Мрежи да извършват своите планирани разчети във връзка с изграждането на новата електроразпределителна мрежа.

Управителят на Енерго-Про подчерта, че изключително важно за компанията е да се поддържа активен диалог с местната власт, за да се обсъждат възможностите за сътрудничество и своевременно да се търсят решения на текущите проблеми в интерес на жителите на Общината.

„Въпреки че Държавният Регулатор ограничи до минимум средствата, с които можем да разполагаме за инвестиции в развитието на електроразпределителната мрежа, ние продължаваме да търсим начини и възможности за осъществяване на ежегодната си инвестиционна програма. Такива мащабни инфраструктурни проекти, като преобразуването на старото Военно училище в нов градски център, се отразяват съществено върху качеството на живот на жителите на всяка община и са от голямо значение за развитието на благоприятен бизнес климат в района. Енерго-Про се стреми винаги, дори и в условията на сериозните финансови ограничения, в които сме поставени, да подкрепя усилията на местната власт и да прави всичко възможно да подпомогне процеса на реализация на подобни важни за българските общини проекти.“, заяви Абаджиев.

По време на срещата мениджърите на Енерго-Про запознаха кмета и главния архитект на община Велико Търново с финансовите условия, в които компанията извършва своята дейност и със сериозните ограничения, наложени с ценовите решения на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, приети през 2013 година.

Компанията поставя в центъра на своите усилия сигурността на електрозахранването на клиентите си и се стреми да поддържа високо качество на доставяната електроенергия. Добрите партньорски отношения с представителите на местната власт и провокирането на активна комуникация и дискусия за предизвикателствата и проблемите, които среща дружеството при осъществяването на своята дейност, е предпоставка за постигане на дълготрайни резултати в полза на обществения интерес.

 

Енерго-Про
електроснабдяване
Велико Търново
По статията работи:

Маринела Арабаджиева