НАЧАЛО » българия

Енерго-Про отхвърля твърдението на КЗК за злоупотреба с господстващо положение на пазара на електрическа енергия

fb
3E news
fb
06-07-2017 08:17:00
fb

ЕНЕРГО-ПРО Мрежи изразява несъгласието си с твърденията на Комисия за защита на конкуренцията, че дружеството е злоупотребило с господстващо положение на пазара на услугите по разпределение на електрическа енергия на стопански потребители, в качеството си на оператор на електроразпределителната мрежа. Това се казва в позиция на дружеството, изпратена до медиите.

Компанията винаги е подкрепяла развитието на пазара на електрическа енергия по свободно договорени цени и спазва нормативно регламентираните изисквания, гарантиращи нормалното протичане на процесите в свободната търговия на ток. За улеснение и ускоряване на процедурите за смяна на доставчика е създадена възможност клиентите и търговците да подават заявление онлайн. Дружеството е започнало прилагане на стандартизирани товарови профили (СТП) в предвидените нормативни срокове, сключило е рамкови договори с търговците.

ЕНЕРГО-ПРО Мрежи ще се запознае с мотивите на определението на КЗК и ще представи своите аргументи и възражения пред КЗК по установения за това ред.

Енерго-Про
КЗК
пазар на електрическа енергия
господстващо положение
По статията работи:

Маринела Арабаджиева