НАЧАЛО » българия

ЕНЕРГО-ПРО Мрежи обнови изцяло оборудването на възлова станция „Въглевци"

Съоръжението е от стратегическо значение за подобряване сигурността на електрозахранването на клиентите в района на „Прохода на Републиката

fb
3E news
fb
20-03-2014 04:09:00
fb

През изминалата година ЕНЕРГО-ПРО Мрежи продължи да инвестира средства  в обновяване и модернизиране на оборудването в подстанции и възлови станции на територията на Североизточна България, въпреки  ограничените от регулаторната рамка финансови  възможности.

Компанията извърши пълна рехабилитация на възлова станция „Въглевци“, разположена в югоизточния край на село Въглевци, в близост до „Прохода на Републиката“. Съоръжението захранва с електричество труднодостъпен планински район, който се характеризира с много изключвания вследствие на лоши метеорологични условия, особено през зимния период. Възловата станция е изградена през 60-те години на ХХ век и след повече от половин век експлоатация, въпреки дългия й  експлоатационен живот, ефективността й е спаднала рязко.

Реконструкцията е на стойност над 80 000 лева и има ключово значение за клиентите  в района, тъй като намалява времето за реакция при аварии, поради факта, че манипулациите вече се извършват централизирано и не се налага авариен екип да достига до съоръжението, съобщиха от дружеството. Освен това, рехабилитацията доведе и до повишаване качеството и сигурността на електрозахранването на близо 3500–те, предимно битови, клиенти. Съоръжението захранва малки населени места, по-голямата част от които са с малък брой жители и се намират в отдалечени, труднодостъпни места. В този район се намира и село Вонеща вода, известно с лечебните свойства на минералните извори и развитието на балнеологичния туризъм.

Възловата станция има главно разпределителна функция, т.е. тя разпределя електрическата енергия, която достига до нея по въздушни електропроводи (ВЕЛ) средно напрежение. В случая електропроводите, които достигат до ВС Въглевци са три: ВЕЛ Белица, ВЕЛ Средни Колиби и ВЕЛ Райковци. Безспорен е фактът, че в подобни планински райони обслужването на съоръженията и локализирането на аварии по въздушните електропроводи изисква много усилия от страна на дежурните екипи. „Отстраняването на повреди в този пресечен терен, особено в тежки зимни условия, понякога отнема часове, което неминуемо се отразява върху комфорта на нашите клиенти. В същото време районът предлага условия за развитие на селски и балнеолечебен туризъм и в тази връзка добрата инфраструктура и надеждното електроснабдяване са от особено значение.

С обновяването на възловата станция успяхме да сведем времето за локализиране и отстраняване на авариите до минимум и това се усети от нашите клиенти през настоящия зимен сезон. Ще продължим поетапно да подменяме най-уязвимите участъци на нашата мрежа, за да гарантираме необходимото качество и сигурност на електрозахранването на нашите клиенти“, заяви Петър Живков, началник отдел „Обслужване подстанции и възлови станции запад“ в ЕНЕРГО-ПРО Мрежи.

Ремонтът на възловата станция приключи миналата година и включваше подмяна на първични и вторични електрически съоръжения и комутации. В хода на реконструкцията старите маслени прекъсвачи средно напрежение бяха подменени с нови вакуумни, които имат по-висока степен на експлоатация и не на последно имат по-слабо въздействие върху околната среда. Обновени бяха и старите електромеханични релейни защити с нови цифрови, които предпазват съоръжението от евентуални повреди при възникване на аварии и намаляват времето на прекъсване на захранването. По време на ремонта във възловата станция са монтирани токови и напреженови трансформатори, както и трансформатор за собствени нужди. След реконструкцията, съоръжението вече разполага и с акумулаторна батерия, оборудвана с токоизправител. Акумулаторната батерия всъщност представлява „сърцето“ на възловата станция. Тя осигурява независимост на оперативното захранване на съоръжението, което на практика означава, че ако в резултат на авария подаването на електричество към възловата станция спре, акумулаторната батерия в обекта позволява дистанционна връзка с диспечерския център, от където  се извършват много бързо и практически незабележимо за клиентите превключвания, които възстановяват тяхното електрозахранване. 

Изцяло обновена е и телемеханиката във възлова станция „Въглевци“, която позволява дистанционно управление на съоръженията. Системата за телемеханично управление е изключително важна, тъй като тя дава на диспечера пълна информация за параметрите и състоянието на мрежата в реално време.  По този начин локализирането и съответно отстраняването на аварии се извършва по-бързо, тъй като аварийните екипи не губят време, за да достигнат до съоръжението. Обектът е оборудван със СОТ система за защита в случай на посегателства.

„Проектът по обновяване и модернизиране на оборудването на възлова станция „Въглевци“ има ключово значение за развитието на мрежата в този високопланински труднопроходим район в Стара планина. Освен, че ще осигури по-качествено захранване на клиентите в близките села, възловата станция има важна разпределителна функция, т.е. в случай на изключване на един от трите електропровода, на разположение остават  другите два захранващи електропровода на изхода на възловата станция, които могат да се използват като алтернатива.ВС „Въглевци“ осъществява и връзка между подстанциите „Дълга Лъка“ и „Елена“, които общо захранват над 20 000 клиента. В много случаи на планови ремонти и аварии, възникнали по някои от изводите на едната или другата подстанция, връзката с ВС „Въглевци“ позволява да се подаде резервно захранване на засегнатите клиенти и по този начин да се предотврати неудобството за клиентите от липсата на електрозахранване.“, сподели Мартин Станев,  началник отдел „Технологии и строителство подстанции“ в ЕНЕРГО-ПРО Мрежи и ръководител на проекта по реконструкция на възловата станция.

 

 

Енерго-Про
възлова станция
електроснабдяване
По статията работи:

Маринела Арабаджиева