НАЧАЛО » българия

Енерго-Про: заради по-високата консумация на ток се налага реконструкция и увеличаване на мощността на съоръженията

fb
3E news
fb
17-03-2014 12:21:00
fb

Управителят на Енерго-Про Варна Стефан Абаджиев се срещна с жителите на селата Царев брод и Велино, област Шумен. По време на срещите на 13 март, които бяха съвместна инициатива на електроенергийната компания и омбудсмана на Шумен, Иван Капралов, в диалог с хората бе обсъден широк кръг въпроси, свързани с ценообразуването на електроенергията, състоянието на сектора и електроснабдяването на двете села. В срещата от страна на електроенергийната компания участваха Мария Димитрова, директор Обслужване на клиенти и Сашо Арсов, отговорник на мрежовия район.

Абаджиев запозна хората със законодателната и регулаторната рамка, в която дружеството изпълнява в дейността си по разпределение и снабдяване с електричество на територията на Североизточна България.  Жителите на село Царев брод и село Велино поставиха въпроси относно компонентите на сметките за електроенергия, сроковете за плащане, поддръжката и отчета на средствата за измерване, както и множество частни въпроси, касаещи индивидуални клиенти. Подробно беше дискутиран въпросът за необходимостта от обновяване на съоръженията в отделни участъци от мрежата в двете села.

Управителят на електроенергийното дружество обясни какви подобрения са направени през последните години по електроразпределителната мрежа в Царев брод и Велино и обърна особено внимание на инвестициите, които през 2013 г. компанията беше планирала, но не успя да осъществи, поради финансовите ограничения в резултат на трите намаления на цената на електроенергията през миналата година. Стефан Абаджиев обсъди с жителите на селата конкретни въпроси за състоянието на уязвимите участъци от мрежата в двете села и заяви, че ще бъде направен анализ и извършена профилактика на съоръженията. Той обясни, че през 60-те, 70-те години на миналия век мрежите в селските райони  са проектирани за далеч по-малко потребление, а в днешно време почти всяко семейство  ползва техника, която изисква по-голяма мощност. За да се реши трайно въпросът, трябва да се увеличи мощността на захранващите съоръжения, да се реконструира мрежата, да се изградят нови трафопостове, да се намали дължината на захранващите линии. „Това са все мерки, които изискват значителни инвестиции.  Искрено се надявам през тази година Държавната комисия по енергийно и водно регулиране да признае нашите разходи за инвестиции. Това ще ни даде възможност да обновим съоръженията в уязвимите участъци от мрежата“, допълни г-н Абаджиев.

Докато течеше дискусията във всяко от селата, в сградата на местното читалище работи и изнесен офис на ЕНЕРГО-ПРО, където специалист Обслужване на клиенти консултираше посетителите  по въпроси, свързани с потреблението на електроенергия. Жителите се възползваха от присъствието на екипа, за да подадат документи за различни услуги на компанията и по този начин да избегнат пътуване до някой от градовете, в които има центрове за обслужване на клиенти.

Енерго-Про
Стефан Абаджиев
инвестиции
съоръжения
По статията работи:

Георги Велев