НАЧАЛО » българия

ЕНЕРГО-ПРО започва да фактурира консумираната електроенергия по новитe цени, утвърдени от ДКЕВР

Дружеството предоставя възможност за самоотчет на всички клиенти, които желаят

fb
3E news
fb
01-07-2014 09:31:00
fb

Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) публикува на 30 юни решение Ц-12/30.06.2014 г. за влизане в сила на нови цени на електроенергия от 1 юли 2014 година. Както и досега, ЕНЕРГО-ПРО ще извърши фактуриране на потребената от клиентите електроенергия съгласно утвърдените цени на ДКЕВР в съответствие с Общите условия за снабдяване и разпределяне на електрическа енергия на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи.

Компанията няма да прави промени в отчитането на своите клиенти във връзка с промяната на цената на електроенергията и редовният отчет ще се извърши по график. Отчетният период за битовите клиенти се разпределя на два подпериода – подпериод по стари цени до 30 юни 2014 г. включително и подпериод по нови цени от 1 юли 2014 година. Потребената от тях електроенергия се разпределя пропорционално на дните преди и след датата на промяната на цената на база среднодневна консумация.

Практика на ЕНЕРГО-ПРО е да предоставя възможност за самоотчет на своите клиенти при промяна на цената на електроенергията. Всеки клиент, който пожелае сам да отчете данните от електромера си към 30 юни 2014г. може да декларира показанията си на телефон 070016161, в центровете за обслужване на клиенти, както и на имейл service@energo-pro.bg. Клиентите, които желаят да се възползват от възможността, която предоставя компанията, трябва да посочат своя клиентски и абонатен номер при деклариране на показанията си, за да се гарантира коректността на тяхното отразяване в системата.

Дружеството ще приема показания от своите клиенти в срок до една седмица от датата на влязлото в сила решение на Регулатора, т.е. до 7 юли 2014 г. включително. Данните на клиентите ще бъдат заведени в системата към 30 юни 2014 г. независимо от датата на тяхното подаване. Компанията си запазва правото да направи проверка на точността на декларираните показания.

Енерго-Про
отчет на електромери
цени на тока
ДКЕВР
По статията работи:

Маринела Арабаджиева