ЕНЕРГО-ПРО ще наддава за активите на ЧЕЗ в България - с облигационен заем осигурява ликвидни средства за финансиране на сделката

ЕНЕРГО-ПРО Варна ЕАД публикува поканата си за свикване Общо събрание на облигационерите на 12 октомври 2017 г., от която става ясно, че ще продължи битката за придобиването на активите на ЧЕЗ.

Намерението проличава и в трите точки обявени в дневния ред – и трите касаят търсенето на разрешение от облигационерите на варненското дружество да стане гарант на задължения до 350 млн. евро в полза на едноличния собственик ENERGO PRO a.s. Чехия, показва обявата на интерет страницата на БФБ-София.

Гарант на задължения и осигуряване на ликвидни средства за активите на ЧЕЗ

Чешката компания ENERGO PRO  се коментира като един от най-сериозните претенденти за бизнеса на ЧЕЗ в България. Припомняме, че компанията в момента държи електроразпределителната мрежа в Североизточна България. Намеренията все пак проличават във втора точка от дневния ред: „Вземане на решение за даване от страна на ОСО на съгласие за предоставяне от страна на Емитента на корпоративна гаранция за обезпечаване на задължения на  ENERGO – PRO s.a., Чешка република, което е едноличен собственик на капитала на Емитента (“Едноличният собственик“), с размера на главницата до 350 000 000 (триста и петдесет милиона) евро, ведно с всички дължими върху тази сума договорни или наказателни лихви, такси, неустойки или други плащания, под условие, че Емитентът упражни Допълнителната кол опция, предвидена в точка първа от дневния ред“, гласи текстът.

Припомняме, че в края на 2016 г. ЕНЕРГО-ПРО  Варна ЕАД издаде частно емитирани седем годишни  облигации на стойност 130 млн. евро с годишна лихва от 3,5 процента,  които се  търгуват на Българска фондова борса – София АД  (БФБ). Падежът им е на 8 ноември 2023 г. Основният инвеститор при първичното предлагане беше Черноморската банка за търговия, която записа облигации за сумата от 40 млн. евро, припомня investor.bg и добавя, че интерес към емисията са проявили и големи институционални инвеститори – банки, пенсионни фондове и управляващи дружества от страни от ЕС.

Набирането на капитал през борсата не е новост, напротив смята се за една от най-добрите и съответно и най-прозрачни практики. А експертите във финансовия и в енергийния бранш са склонни да приемат подготвяната операция като сигнал, че ENERGO – PRO ще наддава в състезанието за българските активи на ЧЕЗ.

Динамика при цените на акциите на дружествата на ЧЕЗ

Акциите на ЧЕЗ Разпределение България АД през юни т. г. достигнаха максималната цена за последните години от 267 лв. за брой. Ръстът е с над 100% в сравнение със 125 лв./акция преди година. Експертите го оценяват като резултат от информациите за продажбата на дружеството.

Известно успокоение настъпи наскоро покрай новините, че кандидат-купувачите не са дали задоволителни за CEZ оферти и сделката може би ще бъде спряна. На 19 септември 2017 г. цената на акциите на ЧЕЗ Разпределение България АД беше паднала до 230 лв. за брой.

След като от компанията обаче отрекоха тези слухове и потвърдиха, че продължават преговорите с кандидат купувачите, последваха изкупувания и на 27 септември отново бе достигната максималната цена от 267 лв. за акция. Покупките в 4-те дни с изкупувания са за над 110 хил. лв., пише investor.bg.

Какво следва

Според неофициална и непотвръдена информация преговорите са се запънали, след като е станало ясно, че офертите за българските активи на ЧЕЗ не надхвърлят 250 млн. евро, а ЧЕЗ си е поставила минимален праг от поне 350 млн. евро.

Анализатори на Patria Finance, цитирани от investor.bg, оценяват балансовата стойност на българските активи на CEZ на около 7,5 млрд. крони (290 млн. евро), а компанията може да генерира оперативна печалба (EBITDA) от приблизително 1,3 млрд. евро годишно. Според оценките на Patria чехите са инвестирали около 13 млрд. крони (500 млн. евро) в българските операции.

Преди това през 2004 г ЧЕЗ плати 281,5 млн. евро за придобиването на мажоритарен дял в трите електроразпределителни дружества в Западна България - "Електроразпределение Столично", "Електроразпределение София" и "Електроразпределение Плевен", а впоследствие вложи още десетки милиони и за закупуването на ТЕЦ "Варна".

Още преди излизане на официалното обявление за свикването на Общото събрание на облигационерите, медиите в Чехия съобщиха, че  ENERGO-PRO е подобрила офертата си за активите на ЧЕЗ.

Чуждите медии, позовавайки се на агенция Ройтерс, цитираха в началото на седмицата Томаш Плескач, член на борда на CEZ Group, според който компанията (CEZ) оценява 5 оферти за бизнеса си в България. Кой ще е печелившия кандидат се очаква да се реши до края на годината. Ако обаче чешката компания не постигне желаната цена за активите си, процедурата ще бъде прекратена.„Непрекъснато скъсяваме разликата между офертите и цената, която ние желаем да получи. Вярвам, че разговорите върху цената ще продължат. Ако не продължат, тогава продажбата няма да се осъществи“, заявява той.

Според информацията, три от офертите са за всички активи на CEZ в България, една от тях е само за ТЕЦ „Варна“, а петата – за всички активи, с изключение на въглищната електроцентрала.

За съжаление ТЕЦ Варна бе затворена през 2015 г., поради  липсата на екологични инсталации. Намерението за газифициране на централата не се осъществи, поради отказа на държавата да гарантира доставките на синьо гориво. ТЕЦ Варна е с инсталирана мощност от 1 250 мегавата и само преди няколко години бе най-добрият гарант за студен резерв и балансиране на системата в Североизточна България.

Чешката компания притежава и два парка за производство на електроенергия от възобновяеми източници.Коментирай
Изпрати
Антибот
Презареди
* Моля, пишете на кирилица! Коментари, написани на латиница, ще бъдат изтривани.
0 коментари