НАЧАЛО » българия

„Енергоремонт холдинг” с нови проекти в Сърбия, Косово и Македония

Югоизточна Европа и Близкият Изток са потенциални пазари за българските инженерингови компании, смятат от холдинга

fb
3E news
fb
27-03-2014 04:12:00
fb

С нови проекти в Косово, Сърбия и Македония и отварянето на представителства в Ливан, Ирак и Русия, „Енергоремонт холдинг” успешно разширява присъствието си на външните пазари на инженерингови услуги. Преди около година холдингът обяви Стратегията си за развитие, в коята залага като приоритет експанзията на пазарите в Югоизточна Европа, Русия и Близкия Изток. Днес холдингът изпълнява поръчки в минния комплекс на Косово, в нефто-газовата промишленост на Сърбия и инвестира в строителството на три малки водни централи в Македония и др., като делът на дейностите на компанията на външните пазари отбелязва значителен ръст - от 3% през 2005 г. на 30% през 2014г.

F10735

През изтеклата година холдингът разширява и портфейла си от дейности. Към традиционните ремонт и монтажи, електропроизводство, рехабилитация на минно оборудване и транспортна и жп инфраструктура са добавени три нови направления - нефтено-газова индустрия, изграждане на екологични съоръжения и енергийна ефективност.

Разпределението на дейностите в портфейла на компанията също показва положителни промени. През 2005 г. в него силно доминират ремонтните дейности - 70% от всички услуги. През 2014 г. графиката се обръща - ремонтите са само 30 на сто от дейностите, а доминиращо място заемат производството, монтажните и други дейности. В резултат печалбата на дружеството нараства с 32% на годишна база./виж графиките/.

F10736


В България компанията работи по нови проекти в АЕЦ "Козлодуй" и Лукойл Нефтохим Бургас", както и в Топлофикация София, ТЕЦ "Варна", "Мини Марица Изток" и ТЕЦ "Контур Глобал Марица Изток 3".  

F10734


„Непрекъснато работим на национално и международно ниво. В България запазихме традиционното си присъствие в ремонти, модернизация и изграждане на енергийни мощности, минно дело, ядрена енергетика, транспортна инфраструктура и екологични съоръжения и навлязохме в нови дейности -енергийна ефективност и водни проекти в партньорство с общините. Те, натрупаният опит и ноу-хау в работата с европейски партньори, реализираните през последните години проекти в Гърция, Македония, Ливан и Испания, ни позволяват да разширим пазарните си позиции", коментира Председателят на Управителния съвет на ЕРХ и Финансов директор Иван Личев.

„Участието ни в изграждането на втори метродиаметър на „Метрополитен София” и в други големи проекти, потенциалът, с който разполагаме, засили интереса за партньорства с нас и участия в нови международни проекти. Пазарите на Югоизточна Европа, Близкия Изток и Русия имат потенциал за развитие, предвиждат се инвестиции в ремонти, модернизацията и изграждането на енергийни мощности, енергийната ефективност, строителство на инфраструктура, което открива възможности за участие на българските компании“, обясни той.

Енергоремонт холдинг
нови проекти
пазарна експанзия
По статията работи:

Галина Александрова