НАЧАЛО » българия

Нови проекти вдигнаха печалбата на „Енергоремонт холдинг" за полугодието на 2014 г.

Дружеството е успяло да преодолее натрупаната загубата за същия период на миналата година. В последните три години ЕРХ е изплатил дивидент на акционерите от над 6.3 млн. лв.

fb
3E news
fb
25-08-2014 02:15:00
fb

„Енергоремонт холдинг“АД(EРХ) успешно завърши първите шест месеца на 2014 г. с печалба от над 700 хил. лв. Това показват консолидираният отчет на холдинга,изпратен до Българската фондова борса (БФБ), съобщиха днес от дружеството. Приходите от предоставени услуги се увеличават  и в тях нараства делът на тези от нови дейности. За полугодието приходите на холдинга са се увеличини с 20% спрямо същия период на 2013 г. Сред новите дейности за компанията са проекти, свързани с енергийната ефективност и изграждане на екологични съоръжения, става ясно от предоставената информация.

В същото време приходите от ремонтни дейности се свиват. Причината за това са ограничените ремонтни програми на дружествата, особено при държавните предприятия. В същото време приходите от монтажни дейности остават на нивата си отпреди година.

„Добрите финансови резултати се дължат на избраната в края на май миналата година нова стратегия за развитие, разширяване на портфолиото с проекти за енергийна ефективност, изграждане на транспортна инфраструктура, инженеринг и др., както и на осъществената специализация на дъщерните дружества в структурата на холдинга, коментира Председателят на Управителния съвет и Финансов директор на „Енергоремонт холдинг” Иван Личев. Холдингът е финансово стабилен, в условията на криза в енергийния сектор и икономическа стагнация, увеличава пазарния си дял и капитализация и е привлекателен за инвеститорите”, добави той.

За последните три години ЕРХ е изплатил дивидент на акционерите от над 6.3 млн. лв. Новата стратегия, която предвижда разширяване на пазарното присъствие на холдинга в Югоизточна Европа и Близкия Изток при запазване на присъствието на българския пазар, позволи на „Енергоремонт холдинг”АД  да промени загубата за същия период на миналата година.

Повече за финансовите резултати на холдинга можете да видите в графиките.

Енергоремонт холдинг
печалба
полугодие
По статията работи:

Георги Велев