Енергийната борса затвори при цена от 55.88 лв. за MWh с ден за доставка 8 март

Среднопретеглената цена за 2017 г. за пазар „Ден Напред“ е 76,90 лв./МВч

Енергийната борса в рамките на търговията „пазар ден напред“ затвори при цена за базова енергия (1 – 24 часа ) от 55.88 лв. за MWh и количество от 13778.90 MWh с ден за доставка 8 март 2018 г. , сочат данните от търговията.

Цената на пиковата енергия (9-20 часа) е 65.68 лв. за MWh, при количество от 7566.1 MWh.

Извънпиковата енергия (6212.8 MWh) е на цена от 46.08 лв. за MWh (1-8; 21-24 часа).

Борсата стартира при цена от 44.01 лв. за MWh.

Най-високата цена в рамките на търговията на Българската независима енергийна борса (БНЕБ) е регистрирана в 20 часа – 81.73 лв.за MWh. Преди това в диапазона 8-11 часа е регистрирана цена от порядъка на 80.05 лв. за MWh.

В 24 часа цената на търгуваната енергия е 44.06 лв. за MWh.

 

Междувременно от БНЕБ, във връзка с компенсирането на зелената енергия за индустрията уточняват, че определената среднопретеглена годишна цена за базов товар за предходната година е 76,90 лв./МВч.

 

„С Наредба № Е-РД-04-06 от 28.09.2016 г. се определят  условията и редът за предоставяне на помощ за намаляване на тежестта, свързана с разпределяне на разходите, произтичащи от задълженията за изкупуване на електрическата енергия, произведена от възобновяеми източници.

На основание т.4, вр. с т.3, б."Б", вр. с т.2 от Приложение № 3 към чл. 3, ал. 2, т. 2 за изчисляване на брутната добавена стойност и интензивността на електроенергията на равнище предприятие към Наредба № Е-РД-04-06 от 28.09.2016 г. за намаляване на тежестта, свързана с разходите за енергия от възобновяеми източници, Операторът на борсовия пазар на електрическа енергия определя следната среднопретеглена годишна цена за базов товар за календарната 2017 година: 76,90 лв./МВч.“, се казва в съобщението.

 Коментирай
Изпрати
Антибот
Презареди
* Моля, пишете на кирилица! Коментари, написани на латиница, ще бъдат изтривани.
0 коментари