НАЧАЛО » българия

Енергийната борса затвори при цена за базова енергия от 98.76 лв. за MWh с ден за доставка 22 февруари 2021 г.

fb
3E news
fb
21-02-2021 02:02:33
fb

Енергийната борса в рамките на търговията „пазар ден напред“ затвори при цена за базова енергия (1 – 24 часа ) от 98.76 лв. за MWh и количество от 69460.10 MWh с ден за доставка 22 февруари 2021 г., сочат данните от търговията.

Цената на пиковата енергия (9-20 часа) е 105.37 лв. за MWh, при количество от 38342.0 MWh.

Извънпиковата енергия (31118.1 MWh) е на цена от 92.14 лв. за MWh (1-8; 21-24 часа).

Борсата стартира при средна цена от 85.22 лв. за MWh и количество от 2307.7 MWh.

Най-високата цена на търгуваната енергия в сегмента пазар „Ден напред“ е регистрирана в 18 - 19 часа – 123.21 – 123.26 лв. за MWh при количество от 3026.6 – 3209 MWh.

В 24 часа цената на търгуваната електроенергия в този сегмент е 96.07 лв. за MWh, при количество от 2373.1 MWh.

Спрямо стойността от 68.06 лева за MWh или 34.80 евро за MWh за 21 февруари 2021 г., цената на търгуваната електроенергия с ден за доставка 22 февруари нараства до 50.49 евро за MWh (ръст с 45.1 % % ), според www.energylive.cloud, или 98.76 лв. за MWh по данни на БНЕБ.

При търговията в пазарен сегмент "В рамките на деня" на 21 февруари 2021 г. общият търгуван обем към часа на публикуване на информацията е 1367.3 MWh при средно претеглена дневна цена от 71.64 лв. за MWh.

Към момента на публикуването на информацията, оперативните данни на Електроенергийния системен оператор (ЕСО)  на България за генерацията и товара, които не отразяват търговския обмен, както и енергийните обмени по линия на ENTSO-E сочат, че в системата участват (MW):

АЕЦ с мощност от 2113 MW или 38.59 %
кондензационните ТЕЦ с 1745 MW или 31.87 %,
топлофикационните ТЕЦ с 432 MW или 7.89 %,
заводските ТЕЦ – 172 MW или 3.14 %,
ВЕЦ с 613 MW или 11.20 %
малки ВЕЦ – 166 MW или с 3.03 %
вятърни електроцентрали – 4 MW и съответно 0.07 процента
фотоволтаичните електроцентрали – 205 MW или 3.74 %

Био ТЕЦ – 25 MW или 0.46 %.

Товарът на страната към часа на публикуването е 5138 MW.

Интензитета на СО2 е 327g (gCO₂eq/kWh) към момента на публикуването на информацията.

 

БНЕБ
Българска енергийна борса
По статията работи:

3E news