НАЧАЛО » българия

Енергийната борса затвори при цена за базова енергия от 84.84 лв. за MWh с ден за доставка 27 октомври

fb
3E news
fb
26-10-2020 02:10:54
fb

Енергийната борса в рамките на търговията „пазар ден напред“ затвори при цена за базова енергия (1 – 24 часа ) от 84.84 лв. за MWh и количество от 53120.70 MWh с ден за доставка 27 октомври 2020 г., сочат данните от търговията.

Цената на пиковата енергия (9-20 часа) е 94.71 лв. за MWh, при количество от 28821.1 MWh.

Извънпиковата енергия (24299.6 MWh) е на цена от 74.96 лв. за MWh (1-8; 21-24 часа).

Борсата стартира при средна цена от 68.34 лв. за MWh и количество от 1896.2 MWh.

Най-високата цена на търгуваната енергия в сегмента пазар „Ден напред“ е регистрирана в 08 часа - 100.51 лв. за MWh при количество от 2525.8 MWh.

В 24 часа цената на търгуваната електроенергия в този сегмент е 65.93 лв. за MWh, при количество от 1889.8 MWh.

При търговията в пазарен сегмент "В рамките на деня" на 26 октомври 2020 г. общият търгуван обем е 1218.9 MWh при средно претеглена дневна цена от 83.05 лв. за MWh.

Спрямо стойността от 76.27 лева за MWh или 39.00 евро за MWh за 26 октомври, цената на търгуваната електроенергия с ден за доставка 27 октомври нараства до 43.38 евро за MWh ( плюс 11.2 % ), според www.energylive.cloud, или 84.84 лв. за MWh по данни на БНЕБ.

Към момента на публикуването на информацията, оперативните данни на Електроенергийния системен оператор (ЕСО)  на България за генерацията и товара, които не отразяват търговския обмен, както и енергийните обмени по линия на ENTSO-E сочат, че в системата участват:

АЕЦ с мощност от 2001 MW или 45.14 %,
кондензационните ТЕЦ с 1533 MW или 34.58 %,
топлофикационните ТЕЦ с 241 MW или 5.44 %,
заводските ТЕЦ – 160 MW или 3.61 %,
ВЕЦ с 6 MW или 0.14 %
малки ВЕЦ – 85 MW или с 1.92 %
вятърни електроцентрали – 28 MW и съответно 0.63 процента
фотоволтаичните електроцентрали – 358 MW или 8.08 %
Био ТЕЦ – 21 MW или 0.47 %.

Товарът на страната към часа на публикуването е 3956 MWh.

Интензитета на СО2 е 351 g (gCO₂eq/kWh) към момента на публикуването на информацията.

БНЕБ
Българска енергийна борса
По статията работи:

3E news