НАЧАЛО » българия

Енергийната борса затвори при цена за базова енергия от 80.06 лв. за MWh с ден за доставка 17 октомври

fb
3E news
fb
16-10-2020 02:10:18
fb

Енергийната борса в рамките на търговията „пазар ден напред“ затвори при цена за базова енергия (1 – 24 часа ) от 80.06 лв. за MWh и количество от 41969.60 MWh с ден за доставка 17 октомври 2020 г., сочат данните от търговията.

Цената на пиковата енергия (9-20 часа) е 85.32 лв. за MWh, при количество от 22577.9 MWh.

Извънпиковата енергия (19391.7 MWh) е на цена от 74.80 лв. за MWh (1-8; 21-24 часа).

Борсата стартира при средна цена от 84.67 лв. за MWh и количество от 1609 MWh.

Най-високата цена на търгуваната енергия в сегмента пазар „Ден напред“ е регистрирана в 19 часа – 104.93 лв. за MWh при количество от 2026.4 MWh.

В 24 часа цената на търгуваната електроенергия в този сегмент е 60.59 лв. за MWh, при количество от 1659.8 MWh.

При търговията в пазарен сегмент "В рамките на деня" на 16 октомври 2020 г. общият търгуван обем е 5680.5 MWh при средно претеглена дневна цена от 100.45 лв. за MWh.

Спрямо стойността от 47.71 евро за MWh или 93.31 лв. за MWh за 16 октомври, цената на търгуваната електроенергия с ден за доставка 17 октомври намалява  до 40.93 евро за MWh ( минуст 14.2 % ), според www.energylive.cloud, или 80.06 лв. за MWh по данни на БНЕБ.

Към момента на публикуването на информацията, оперативните данни на Електроенергийния системен оператор (ЕСО)  на България за генерацията и товара, които не отразяват търговския обмен, както и енергийните обмени по линия на ENTSO-E сочат, че в системата участват:

АЕЦ с мощност от 1071 MW или 24.42 %,
кондензационните ТЕЦ с 2259 MW или 51.52 %,
топлофикационните ТЕЦ с 262 MW или 5.97 %,
заводските ТЕЦ – 153 MW или 3.49 %,
ВЕЦ с 69 MW или 1.57 %
малки ВЕЦ – 100 MW или с 2.28 %
вятърни електроцентрали – 146 MW и съответно 3.33 процента
фотоволтаичните електроцентрали – 305 MW или 6.96 %
Био ТЕЦ – 20 MW или 0.46 %.

Товарът на страната към часа на публикуването е 3839 MWh.

Интензитета на СО2 е 452 g (gCO₂eq/kWh) към момента на публикуването на информацията.

БНЕБ
Българска енергийна борса
По статията работи:

3E news