НАЧАЛО » българия

Енергийната борса затвори при цена за базова енергия от 74.71 лв. за MWh с ден за доставка 21 ноември

fb
3E news
fb
20-11-2020 02:11:34
fb

Енергийната борса в рамките на търговията „пазар ден напред“ затвори при цена за базова енергия (1 – 24 часа ) от 74.71 лв. за MWh и количество от 49436.40 MWh с ден за доставка 21 ноември 2020 г., сочат данните от търговията.

Цената на пиковата енергия (9-20 часа) е 90.38 лв. за MWh, при количество от 26622.2 MWh.

Извънпиковата енергия (22814.2 MWh) е на цена от 59.04 лв. за MWh (1-8; 21-24 часа).

Борсата стартира при средна цена от 60.47 лв. за MWh и количество от 1821 MWh.

Най-високата цена на търгуваната енергия в сегмента пазар „Ден напред“ е регистрирана в 18 часа – 106.63 лв. за MWh при количество от 2506.7 MWh.

В 24 часа цената на търгуваната електроенергия в този сегмент е 50.79 лв. за MWh, при количество от 1923.8 MWh.

Спрямо стойността от 96.05 лева за MWh или 49.11 евро за MWh за 20 ноември, цената на търгуваната електроенергия с ден за доставка 21 ноември намалява до 38.20 евро за MWh ( минус 22.2 % ), според www.energylive.cloud, или 74.71 лв. за MWh по данни на БНЕБ.

При търговията в пазарен сегмент "В рамките на деня" на 20 ноември 2020 г. общият търгуван обем към 14 часа е 1332.8 MWh при средно претеглена дневна цена от 100.63 лв. за MWh.

Към момента на публикуването на информацията, оперативните данни на Електроенергийния системен оператор (ЕСО)  на България за генерацията и товара, които не отразяват търговския обмен, както и енергийните обмени по линия на ENTSO-E сочат, че в системата участват (MW):

АЕЦ с мощност от 2095 MW или 42.37 %,
кондензационните ТЕЦ с 1661 MW или 33.59 %,
топлофикационните ТЕЦ с 373 MW или 7.54 %,
заводските ТЕЦ – 163 MW или 3.30 %,
ВЕЦ с 114 MW или 2.31 %
малки ВЕЦ – 67 MW или с 1.35 %
вятърни електроцентрали – 206 MW и съответно 4.17 процента
фотоволтаичните електроцентрали – 247 MW или 4.99 %

Био ТЕЦ – 19 MW или 0.38 %.

Товарът на страната към часа на публикуването е 4840 MW.

Интензитета на СО2 е 353 g (gCO₂eq/kWh) към момента на публикуването на информацията.


 

БНЕБ
Българска енергийна борса
По статията работи:

3E news