НАЧАЛО » българия

Енергийната борса затвори при цена за базова енергия от 61.91 лв. за MWh с ден за доставка 18 октомври

fb
3E news
fb
17-10-2020 02:10:28
fb

Енергийната борса в рамките на търговията „пазар ден напред“ затвори при цена за базова енергия (1 – 24 часа ) от 61.91 лв. за MWh и количество от 41195.70 MWh с ден за доставка 18 октомври 2020 г., сочат данните от търговията.

Цената на пиковата енергия (9-20 часа) е 65.78 лв. за MWh, при количество от 22141.0 MWh.

Извънпиковата енергия (19054.7 MWh) е на цена от 58.04 лв. за MWh (1-8; 21-24 часа).

Борсата стартира при средна цена от 56.64 лв. за MWh и количество от 1587 MWh.

Най-високата цена на търгуваната енергия в сегмента пазар „Ден напред“ е регистрирана в 20 часа – 102 лв. за MWh при количество от 1949.8 MWh.

В 24 часа цената на търгуваната електроенергия в този сегмент е 66.64 лв. за MWh, при количество от 1632.4 MWh.

При търговията в пазарен сегмент "В рамките на деня" на 17 октомври 2020 г. общият търгуван обем е 1178.5 MWh при средно претеглена дневна цена от 79.83 лв. за MWh.

Спрямо стойността от 40.93 евро за MWh или 80.06 лв. за MWh за 17 октомври, цената на търгуваната електроенергия с ден за доставка 18 октомври намалява  до 31.65 евро за MWh ( минус 22.7 % ), според www.energylive.cloud, или 61.91 лв. за MWh по данни на БНЕБ.

Към момента на публикуването на информацията, оперативните данни на Електроенергийния системен оператор (ЕСО)  на България за генерацията и товара, които не отразяват търговския обмен, както и енергийните обмени по линия на ENTSO-E сочат, че в системата участват:

АЕЦ с мощност от 1078 MW или 27.82 %,
кондензационните ТЕЦ с 1838 MW или 47.69 %,
топлофикационните ТЕЦ с 263 MW или 6.82 %,
заводските ТЕЦ – 155 MW или 4.02 %,
ВЕЦ с 6 MW или 0.16 %
малки ВЕЦ – 86 MW или с 2.23 %
вятърни електроцентрали – 31 MW и съответно 0.80 процента
фотоволтаичните електроцентрали – 380 MW или 9.86 %
Био ТЕЦ – 23 MW или 0.60 %.

Товарът на страната към часа на публикуването е 3632 MWh.

Интензитета на СО2 е 445 g (gCO₂eq/kWh) към момента на публикуването на информацията.

БНЕБ
Българска енергийна борса
По статията работи:

3E news