НАЧАЛО » българия

Енергийната борса затвори при цена за базова енергия от 183.02 лв. за MWh с ден за доставка 3 декември

fb
3E news
fb
02-12-2019 02:07:00
fb

 

Енергийната борса в рамките на търговията „пазар ден напред“ затвори при цена за базова енергия (1 – 24 часа ) от 183.02 лв. за MWh и количество от 29007.00 MWh ден за доставка 3 декември 2019 г., сочат данните от търговията.

Цената на пиковата енергия (9-20 часа) е 250.73 лв. за MWh, при количество от 15194.2 MWh.

Извънпиковата енергия (13812.8 MWh) е на цена от 115.28 лв. за MWh (1-8; 21-24 часа).

Борсата стартира при средна цена от 91.92 лв. за MWh и количество от 1093.6 MWh.

Най-високата цена на търгуваната енергия в сегмента пазар „Ден напред“ е регистрирана в 16 часа – 273.35 лв. за MWh при количество от 1200.6 и в 18 часа – 273.37 лв. за MWh и количество от 1208.2 MWh. Като цяло от 08 часа до 15 часа цената на търгуваната енергия е в диапазона 250 – 265 лв. за MWh.

В 24 часа цената на търгуваната енергия е 79.13 лв. за MWh, при количество от 1137.3 MWh.

При търговията в пазарен сегмент "В рамките на деня" за 2 декември 2019 г. общият търгуван обем е 763.6 MWh и средно претеглена дневна цена от 96.84 лв. за MWh.
 
Към момента на публикуването на информацията, оперативните данни на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) за генерацията и товара, които не отразяват търговския обмен, както и енергийните обмени по линия на ENTSO-E сочат, че в системата участват:
 
АЕЦ с мощност от 2165 MW или 38.16 %,
кондензационните ТЕЦ с 2182 MW или 38.46 %,
топлофикационните ТЕЦ с 382 MW или 6.73 %,
заводските ТЕЦ – 109 MW или 1.92 %,
ВЕЦ с 10 MW или 0.18 %
малки ВЕЦ – 123 MW или с 2.17 %
вятърни електроцентрали – 392 MW и съответно 6.91 процента
фотоволтаичните електроцентрали – 286 MW или 5.04 %
Био ТЕЦ – 25 MW или 0.44 %.
 
Товарът на страната към часа на публикуването е 5194 MW.

БНЕБ
Българска енергийна борса
По статията работи:

3E news