НАЧАЛО » българия

Енергийната борса затвори при цена за базова енергия от 110.66 лв. за MWh с ден за доставка 13 януари

fb
3E news
fb
12-01-2021 02:01:19
fb

Енергийната борса в рамките на търговията „пазар ден напред“ затвори при цена за базова енергия (1 – 24 часа ) от 110.66 лв. за MWh и количество от 69942.10 MWh с ден за доставка 13 януари 2021 г., сочат данните от търговията.

Цената на пиковата енергия (9-20 часа) е 139.78 лв. за MWh, при количество от 37670.8 MWh.

Извънпиковата енергия (32271.3 MWh) е на цена от 81.54 лв. за MWh (1-8; 21-24 часа).

Борсата стартира при средна цена от 53.68 лв. за MWh и количество от 2807.1 MWh.

Най-високата цена на търгуваната енергия в сегмента пазар „Ден напред“ е регистрирана в 18 часа – 143.3 лв. за MWh при количество от 3304.9 MWh.

В 24 часа цената на търгуваната електроенергия в този сегмент е 75.29 лв. за MWh, при количество от 2561.5 MWh.

Спрямо стойността от 111.62 лева за MWh или 57.07 евро за MWh за 12 януари 2021 г., цената на търгуваната електроенергия с ден за доставка 13 януари  намалява до 56.58 евро за MWh (минус 0.9 % ), според www.energylive.cloud, или 110.66 лв. за MWh по данни на БНЕБ.

При търговията в пазарен сегмент "В рамките на деня" на 12 януари 2021 г. общият търгуван обем към 14 часа е 6324.2 MWh при средно претеглена дневна цена от 117.40 лв. за MWh.

Към момента на публикуването на информацията, оперативните данни на Електроенергийния системен оператор (ЕСО)  на България за генерацията и товара, които не отразяват търговския обмен, както и енергийните обмени по линия на ENTSO-E сочат, че в системата участват (MW):

АЕЦ с мощност от 2101 MW или 34.36 %
кондензационните ТЕЦ с 2109 MW или 34.49 %,
топлофикационните ТЕЦ с 416 MW или 6.80 %,
заводските ТЕЦ – 173 MW или 2.83 %,
ВЕЦ с 860 MW или 14.07 %
малки ВЕЦ – 268 MW или с 4.38 %
вятърни електроцентрали – 154 MW и съответно 2.52 процента
фотоволтаичните електроцентрали – 12 MW или 0.20 %

Био ТЕЦ – 21 MW или 0.34 %.

Товарът на страната към часа на публикуването е 5731 MW.

Интензитета на СО2 е 328 g (gCO₂eq/kWh) към момента на публикуването на информацията.

 

БНЕБ
Българска енергийна борса
По статията работи:

3E news