НАЧАЛО » българия

Енергиен борд ще има, обеща служебният министър на икономиката и енергетиката

Енергийната стратегия на България до 2050 г. бе подаръкът на Драгомир Стойнев

fb
3E news
fb
06-08-2014 12:47:00
fb

Създаването на енергиен борд или по-скоро съвет, е една от основните задачи, които обяви служебният министър на икономиката и енергетиката Васил Щонов. Той обясни малко по-подробно тази идея, която бе обявена вчера като една от основните задачи пред служебното правителство и от президента Росен Плевнелиев. Тя предвижда да се поканят на една маса всички участници на пазара, ДКЕВР и външни експерти от ЕК, Световната банка и Европейската банка за възстановяване и развитие. Целта на този съвет, по думите му, ще е да се осигури публичен дебат  по енергийните проекти . „Решения за толкова много инвестиции трябва да се вземат при пълна прозрачност”, каза министър Щонов.

За създаване на енергиен борд с участието на легитимните държавни институции като Министерство на икономиката и енергетиката и ДКЕВР, призова в началото на май икономистът Красен Станчев. Положителното е, че този механизъм може да функционира като обществен омбудсман, каза тогава Станчев. Мотивът за тази инициативата са съществуващите предпоставки за фалит както на частни, така и на държавни дружества, обясни той.

По думите на икономиста енергийният борд би могъл да има няколко цели – да направи оценка на енергийнта система, кои ще са засегнатите страни, как тези процеси ще се отразят на банковата система и вследствие на получаването на тези отговори да се направят предложения за излизане на енергетиката от кризата, в която се намира.

Такава идея лансираха почти по същото време и от Българската фотоволтаична асоциация (БФА), като тя бе подкрепена и от други представители на енергийния бранш и от икономиста Георги Ганев. Като основен аргументт за създаването на енергиен борд се сочи критичното състояние и спешната необходимост от финансово стабилизиране на енергийния сектор. И според енергетиците въвеждането на енергиен борд трябва да стане с подкрепата на Европейската комисия, Световната банка, Европейската банка за възстановяване и развитие(ЕБВР) и Европейската инвестиционна банка(ЕИБ), които могат да осигурят необходимото финансиране за преструктурирането, финансовото оздравяване и модернизирането на сектора при спазване и съхраняване на легитимните права и отчитайки интересите на всички участници в енергийния отрасъл. Считаме за спешно необходимо привличането на авторитетни международни институции, които да подкрепят реформите в сектора и гарантират спазването на принципите на Третия енрегиен пакет, осигурявайки прозрачност и дългосрочна финасова стабилност на системата, заявиха тогава експертите.

Служебното правителство очевидно още не готово с изчистена и ясна концепция по въпроси, може би това ще стане в следващите дни. Сам министърът помоли за срок от една-две седмици, в които да се запознае с реалната ситуация не само в енергийния сектор, но и в икономиката. 

Министър Щонов посочи като друга важна задача, върху която ще се фокусира работата на ведомството в областта на енергетиката:

"Ще се запозная с реалното състояние на икономиката и големите енергийни проекти – 7 блок на АЕЦ "Козлодуй", който ще се изгражда по американска технология на водещата компания в отрасъла "Уестингхаус", и газопровода "Южен поток" - проект с участието на "Газпром" и големите европейски компании ЕНИ, "Електрисите дьо Франс" и "Винтерсхал" и който има за цел да диверсифицира доставките на руски газ за Европа", заяви служебният министър.

Той посочи, че в енергетиката трябва да се предприемат 18-19 мерки, но не по единично, а да се приложат комплексно. Само така ще има желания ефект в енергийния отрасъл, каза той.

Осигуряване на по-добра бизнес среда за малките и средни предприятия и в частност възобновяването на работата по Оперативна програма „Конкурентноспособнсот” ще също сред основните приоритети на служебния министър. „Парите от Европа са много важни за нас. Те не трябва да бъдат бавени”, посочи министър Щонов. Той уточни, че ще бъде направен пълен анализ на програмата и ако трябва ще бъде променена системата за усвояване на средствата.

При предаването на поста вече бившият министър на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев препоръча ако се създава Енергиен борд в него да не бъдат канени представители на ВЕИ-сектора  и на частните монополи. „Мой съвет е да внимавате с чуждите консултанти”, каза Стойнев, като се мотивира с това, че обикновено те стигат до идеята за приватизация на всички дужества. Моето мнение е, че не винаги решението е приватизация, по-добри резултати  може да се постигнат и с подобряване на мениджмънта, обясни Стойнев.

Енергийната стратегия на България до 2050 г. бе подаръкът на Драгомир Стойнев за служебният министър на икономиката и енергетиката Васил Щонов. „Давам ви я, тъй като тя е от ключово значение за страната”, подчерта Стойнев. Той допълни, че до обсъждане на стратегията не се е стигнало, заради политическата криза в страната.  

Второто нещо, което искам да ви дам това е енергийният баланс на страната за последните 7 месеца спрямо миналата година и това, което сме изпълнили като препоръки. 80% от мерките на ЕК вече са изпълнени.Тази година се надявам да имаме енергийна борса, тъй като сме изпълнили всичко необходимо, не подмина да се похвали при предаването на поста вече бившият министър на икономиката.

За пръв път от много време той призна за 5 основни проблема („Мислех, че са 50”, репликира го служебният министър Щнов.). Като такива Стойнев посочи ВЕИ сектора, големите енергийни проекти, държавните дружества, ОП „Конкурентноспособност” и в частност изразходването на европейските средства и Енергийния борд. Драгомир Стойнев припомни, че и ЕК промени стратегията си в този сектор. „Тук за съжаление Конституционният съд отмени таксата за ВЕИ, което за съжаление ще има ефект върху крайните потребители. Дано да няма ефект и върху работата на българските миньори”, каза той.

Стойнев не забрави за пореден път да се похвали с ръст на производството на електроенергия с 14,5%, ръст на потреблението с 2,5%. "Износът ни се е увеличил със 147%. Общо за Марица Изток имаме ръст на производството с 32%, за последните 6 месеца печалбата на АЕЦ „Козлодуй” е 46 млн.лв. Единствено има загуба от произовдството на ВЕИ", което по думите му, заедно с отпадането на "такса ВЕИ" ще даде своето отражение.

Министър Стойнев се похвали и с намаляването на загубите в държавните дружества и в частност НЕК, където от предвиждани 350 млн. лв. загуба е постигната такава от 130 млн.лв. Желанието ни бе в най-скоро време тя да тръгне на печалба в резултат от водената от нас политика и това ще се случи, каза още Стойнев. Той  се похвали, че и ВМЗ „Сопот” вече работи на печалба.

Големите енергийни проекти също бяха посочени от Стойнев като проблем. Бившият министър обаче подчерта, че „Те не са нито руски, нито американски, а български и трябва да се погледнат от страна на българският национален интерес”. Стойнев изрази надежда, че работата по тях ще продължи. 

енергиен борд
Южен поток
7-ми блок АЕЦ "Козлодуй"
Васил Щонов
Драгомир Стойнев
ОП Конкурентоспособност
По статията работи:

Маринела Арабаджиева