НАЧАЛО » българия

Електроразпределение Юг с информация за ВЕИ капацитет по места в Югоизточна България

fb
3E news
fb
15-10-2019 02:30:19
fb

Операторът на електроразпределителната мрежа в Югоизточна България - Електроразпределение Юг, публикува на своята интернет страница –

https://www.elyug.bg/ информация за населените места на лицензионната територия на дружеството, където капацитетът на съоръженията за присъединяване на нови мощности от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) е изчерпан.

Данните са представени в табличен вид, по административни области и могат да бъдат много полезни за бъдещите инвеститори.

По този начин дружеството цели предварително да информира лицата, които се интересуват от присъединяване на нови ВЕИ за изчерпани капацитети в дадено населено място. Така инвеститорите могат да си спестят редица разходи, които биха направили за стартиране на процедури там, където в момента няма възможност да бъдат присъединени.

Информацията ще се обновява периодично с цел да бъде поддържана актуална. От дружеството уточняват, че тя няма да замени нормативно регламентирания ред за проучване, но може да даде предварителен ориентир за техническа невъзможност за присъединяване при стартиране на една бъдеща процедура.

 

EVN
Електроразпределение Юг
ВЕИ
капацитет за присъединяване
По статията работи:

3E news