НАЧАЛО » българия

ЕК удължи срока на държавната помощ за ПИБ с до 18 месеца

Ликвидната подкрепа от България за ПИБ отговаря на европравилата за държавната помощ.

fb
3E news
fb
25-11-2014 01:48:00
fb

Ликвидната подкрепа от България за Първа инвестиционна банка (ПИБ) е в съответствие с правилата на ЕС за държавната помощ. Това е становището на Европейската комисия по казуса, което бе огласено днес.

Според ЕК, мерките са били необходими за запазване на стабилността на българската икономика и нафинансова система. Освен това с плана за преструктуриране на ПИБ ще се гарантира, че банката ще продължи да бъде жизнеспособна в дългосрочен план, без да се нарушава неоправдано
конкуренцията на вътрешния пазар, смятат от Брюксел.

„Вярвам, че днешното решение ще доведе до повишаване на общественото доверие в Първа инвестиционна банка. Банката представи солиден план за преструктуриране и списък с ангажименти, чрез които ще се възстанови нейната ликвидност и ще се гарантира жизнеспособността ѝ в дългосрочен
план, без да се нарушава неоправдано конкуренцията“, коментира по този повод еврокомисарят по политиката в областта на конкуренцията Маргрете Вестегер.

След масовото теглене на ликвидност от българските банки през юни 2014 г. България отпусна ликвидна подкрепа на ПИБ под формата на държавен депозит в размер на 1,2 млрд. лева като част от схема за ликвидност, одобрена от ЕК в същия ден. Поради ограничения, свързани с държавния бюджет, този депозит е с краткосрочен падеж от 5 месеца, който изтича на 28 ноември 2014 г.

България подаде заявление за удължаване на срока на държавния депозит с максимум 18 месеца, който вече ще е в размер на 900 млн. лева. Част от депозита ще бъде изплатена в рамките на 12 месеца.

"Европейската комисия установи, че ликвидната подкрепа за ПИБ е свързана с последиците за пазара от ликвидната криза, която настъпи в България през юни и юли 2014 г., а не се дължат на структурен проблем в банката. Пълно връщане на депозита сега може да доведе до дестабилизиране не само на банката, а и на цялата финансова система на България. Поради тези причини ЕК заключи, че ликвидната подкрепа за ПИБ в размер на 900 млн. лева до 28 май 2016 г. е в съответствие с нейното съобщение относно държавната помощ за банките, както и с по-строгите изисквания на съобщението за банките от 2013 г.", съобщи еврокомисията, цитирана от БТА.

В съответствие с условията за получаване на държавна помощ по българската схема за ликвидност, на 12 ноември 2014 г. ПИБ изпрати на ЕК финалната версия на плана си за преструктуриране. Съгласно плана ПИБ поема ангажимент да върне помощта за ликвидност на определени дати.

Българските власти представиха и пакет с мерки за възстановяване на ликвидността на ПИБ, за подобряване на нейното корпоративно управление и политики за управление на риска.

За да се ограничат отрицателните последствия за конкуренцията от помощта, България също така ще наложи няколко ограничения в поведението
на банката по време на периода на преструктуриране. ПИБ няма да може да изплаща дивиденти, не може да използва агресивни търговски практики, да придобива предприятия и др.

Независим експерт ще наблюдава изпълнението на плана за преструктуриране и ще представя редовни доклади на Комисията.

ПИБ е универсална банка, която обслужва всички сегменти клиенти — частни, корпоративни и институционални клиенти — и предлага широка гама от продукти и финансови услуги. По размер на активите тя се нарежда на 3-то място сред банките в България (след „Уникредит Булбанк“ и
ДСК).

Към 2013 г. общият размер на нейните активи е 8,7 млрд. лева. Дейността на ПИБ е съсредоточена предимно в България, като банката също така осъществява малка дейност в Кипър и Албания. Финансовите услуги, предлагани от ПИБ, включват банкиране на дребно и корпоративно банкиране, здравно застраховане и инвестиционни услуги.

ПИБ изпадна в затруднение в контекста на общата криза на ликвидността в България през юни 2014 г. Първоначално, на 20 юни 2014 г., петък, българските органи трябваше временно да затворят Корпоративна търговска банка (КТБ). Поради продължаващите атаки срещу банковата система обаче през следващите дни последва масово теглене на влогове от ПИБ, предизвикано предимно от съобщения в електронни медии. ПИБ изплати значителни суми на вложители, преди да затвори временно в ранния следобед на 27 юни, петък, за да набави пари в брой за своите клонове и банкомати. След приключването на проверката на качеството на активите на КТБ, на 6 ноември 2014 г. БНБ реши да отнеме лиценза на КТБ.

ПИБ
ликвидна подкрепа
ЕК
държавна помощ
По статията работи:

Галина Александрова