НАЧАЛО » българия

ЕК събира проектни предложнеия за трансевропейска енергийна инфраструктура до 19 август 2014 г.

750 милиона евро ще бъдат отпуснати в рамките на първата покана по Механизма за свързване на Европа

fb
3E news
fb
10-07-2014 03:32:00
fb

ЕК вече стартира процедурата за безвъзмездно финансиране на ключови трансевропейски енергийни проекти по Механизма за свързване на Европа  („Connecting Europe Facility“). Крайният срок за подаване на предложния е 19 август 2014 г., а допустимите за финансиране ще са ясни до ноември същата година.

Първата покана е вече факт и по нея се очаква да бъдат финансирани около 250 начинания, като от особена важност е всяко отделно да носи ползи за поне две държави-членки. Другата предпоставака за кандидатстване за безвъзмездно финансиране е проектът да е попаднал в графата “от общ интерес". Първият списък бе приет от ЕК през октомври 2013 г. и в него са включени предимно инициативи в областта на газ и електроенергия. Абсолютно недопустими за финансиране са проекти за изграждането на петролопроводи.

Новият инструмент за свързаност на Европа е насочен в три основни направления – “Транспорт”, “Енергетика” и “Информационни и комуникационни технологии”. Основната цел на ЕС е да подпомогне транс-граничното сътрудничество, за да изтръгне някои от държавите-членки от изолацията, в която се намират.

Що се отнася до енергийния ресор, ЕК е категорична, че ще подаде ръка само на проекти, гарантиращи сигурност на доставките и допринасящи за постигането на единна мрежа. Зад тази идея прозира и другата – за стимулирането на интеграцията на възобновяемите енергийни източници на пазара. По пътя към постигането им ще бъдат подкрепено сътрудничеството между и публични и частни партньори.

В рамките на първата обява за заделени 750 милиона евро, а за целия програмен период по механизма в сектор енергетика ще се инвестират близо 6 милиарда евро. Евросредствата не бива да надвишават 50 на сто от допустимите разходи, но в случаите когато някой проект е стратегически и допринася за повишаването на енергийната солидарност между държавите-членки, финансирането може да достигне и 75% от всички разходи.

Механизъм за свързване на европа
еврофинансиране
енергийна инфраструктура
По статията работи: