НАЧАЛО » българия

ЕК:Важно е да не се подкопава инвестиционният климат в България

Комисията е предоставила на правителството набор от препоръки за краткосрочни и дългосрочни промени във ВЕИ-сектора

fb
3E news
fb
12-01-2014 06:01:00
fb

Темата за промените в Закона за енергията от възобновяеми енергийни източници (ВЕК) стои на вниманието на еврокомисаря Йотингер и на президента Барозу. Това съобщиха от ръководството на Българската фотоволтаична асоциация след проведената среща на 8 януари в Брюксел в политическия кабинет на Комисаря по енергетиката Гюнтер Йотингер. 

Предмет на разговора бяха промените в Закона за енергията от ВЕИ, с които се ограничава производството на "зелена енергия" и се налага данък от 20% такса върху приходите на производителите на електроенергия от слънце и вятър, съобщиха от Българската фоотоволтаична асоциация.

Получихме и писмо от Генералния секретариат на Европейската комисия, подготвено както се споменава в него, по молба на Президента Барозу.

В писмото се казва: „Както знаете, Европейската комисия неведнъж е изразявала загриженост относно всякакви мерки, които със задна дата нарушават икономическите условия на съществуващите инвестиции във възобновяема енергия, тъй като те заплашват
да подкопаят доверието на инвеститорите.

В случая на България, Европейската Комисия е добре запозната с вече съществуващите структурни слабости в енергийния сектор, особено
по отношение на организацията, адекватността на производството и структурата на разходите, както и цените на електроенергията. Значителни финансови дефицити бяха натрупани в Българския енергиен сектор през последните години.

С цел да се намери баланса между необходимостта от намаляване и елиминиране на дефицита и запазването на жизнеспособността на съществуващите инвестиции, включително в областта на възобновяемата енергия, през май 2013г. сме предоставили на българското правителство набор от препоръки за краткосрочни и дългосрочни реформи. Докато, от една страна следва да се избегнат неочаквано големите печалби на обществените и частни инвеститори, за да се контролират сметките за енергия, от друга е важно да не се подкопава инвестиционният климат в България чрез мерки, които са или могат да бъдат възприети като произволни или импровизирани.”

Генералният секретариат на Европейската комисия обръща специално внимание на приетия през месец ноември 2013г. документ с насоки за държавна намеса в електроенергийния сектор, осигуряващ принципи за добри практики в областта на определянето и реформирането на
схемите за подпомагане на енергията от възобновяеми източници и отбелязва, че въпреки че тези насоки нямат правно обвързващо действие за държавите членки: „Те също така съветват държавите-членки да не предприемат внезапни и ретроактивни промени, включително
посредством налагане на данъци върху приходите от възобновяеми енергийни източници.”

В заключение, в писмото си Европейската комисия информира, че: „Ще повдигнем тези въпроси пред българските власти, за да изразим нашата загриженост относно запазването на икономическата жизнеспособност на съществуващите ВЕИ инсталации в България.”

Уверява, че: „Комисията продължава активно да наблюдава политиката за развитие на възобновяема енергия в България” и като благодари, че е информирана заявява, че: „този въпрос ще продължи да стои на нашето пълно внимание”.

ЕК
ВЕИ
Правителство
По статията работи:

Маринела Арабаджиева