НАЧАЛО » българия

Експортен хъб България ще подкрепя родните предприятия да продават на международните пазари

fb
3E news
fb
02-12-2019 04:35:07
fb
снимка: БНР, архив

Агенцията за насърчаване на малките и средните предприятия, съвместно с бизнесорганизации, учредиха Експортен хъб България.

Зад Експортния хъб България застанаха 12 организации, представители на правителствения и частния сектор, държавни институции, работодателски организации, висши учебни заведения, клъстерни, комуникационни и бизнес организации.

Инициативата ще подпомага българските предприятия да продават успешно на международните пазари, посочи изпълнителният директор на Агенцията за насърчаване на малките и средни предприятия Бойко Таков:

"Експортен хъб България ще има две направления обучителни мероприятия. Идеята ни е от офлайн да го качим в един момент и онлайн, защото по-голяма част от дружествата и фирмите, към които ние сме насочени, са точно производителите, а те са извън София".

Другото направление от работата на Експортния хъб е конкретно обучение на български компании, което ще започне с 15 пилотни предприятия от три сектора в четиримесечен курс, като целта е при завършването му да е намерен поне по един външен пазар за компания.

Експортен хъб България
МСП
експорт
международни пазари
По статията работи:

3E news