НАЧАЛО » българия

Екоминистерството приема проекти по 6 грантови схеми в секторите "Води" и "Биоразнообразие"

fb
3E news
fb
28-07-2014 03:17:00
fb

Шест открити покани за набиране на проекти по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство в сектори „Води“ и „Биологично разнообразие“, обяви Министерството на околната среда и водите.

Крайният срок за кандидатстване е 20 октомври 2014 г.

В сектор "Води" става дума за Програма BG02 Интегрирано управление на морските и вътрешните води. Поканите са в няколко направлени "Интегрирано управление на морските и вътрешните водни ресурси" с бюджет от 2 800 000 евро, "Подобрен мониторинг на морските води" с бюджет от 2 800 000 евро, "Подобрен капацитет за оценка и предвиждане на екологичния статус в морските и вътрешните води" с бюджет от 1 400 000 евро.
 
В сектор "Биологично разнообразие" или Програма BG03 Биологично разнообразие и екосистеми се включват няколко грантови схеми. Това са грантова схема "Национална кампания за образование и информираност чрез доброволческа дейност и съпътстващи дейности" за 600 000 евро, "Мрежа за обмен на информация и повишаване на капацитета относно инвазивните видове" за 680 000 евро и покана "Секторни политики за системното използване на екосистемните услуги" с бюджета от 900 000 евро.
 
Допълнителна информация и документи за кандидатстване можете да намерите на страницата на МОСВ, раздел Европейски фондове и програми, на адрес http://www.moew.government.bg/?show=124.

 

МОСВ
покани
грантови схеми
води
биологично разнообразие
бюджет
мониторин
морски води
инвазивни видове
екосистемни услуги
По статията работи: